ลำปาง ห้ามข้าราชการออกนอกจังหวัด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าฯลำปาง ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเฝ้าระวังบ้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถึง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสหกิจ ผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร อปท.

ห้ามข้าราชการ เดินทางข้ามจังหวัด!

โดยหนังสือระบุใจความไว้ว่า ขอให้ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างผู้บฏิบัติงานในส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ที่ประจำอยู่ในเขตจังหวัดลำปาง พึงงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย. 63

กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดที่มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้ขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดส่วนกลาง แล้วรายงานให้จังหวัดลำปางทราบโดยด่วน และเมื่อกลับเข้ามาในพื้นที่ ต้องจับตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน