เตรียมรับ5พัน3เดือน หลังรัฐเตรียมช่วยกลุ่มเกษตรกร สำหรับผู้เลี้ยงสัตว์ สามารถตรวจสอบสถานะ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผ่านเว็บกรมปศุสัตว์ ลุ้นรับเงินเยียวยา

จากกรณี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เตรียมเสนอมาตรการเยียวยาเกษตรกตามจำนวนทะเบียนเกษตรกรที่มีการลงทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 9 ทะเบียนเกษตรกร วงเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน หรือ 15,000 บาท/ทะเบียน ต่อ คณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ในวัน ที่ 23 เม.ย.นี้

ซึ่งมาตรการเยียวยาเกษตรกรคาดว่าจะใช้เงินประมาณ 135,000 ล้านบาท ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)

ทั้งนี้ การลงทะเบียนของรับการเยียวยาผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน ระบบ AI ได้ มีการระบุว่าผู้ที่ลงทะเบียนมากกว่า 10 ล้านคนเป็นเกษตรกร ดังนั้นในการหารือกับคณะกรรมการฯ เมื่อสัปดาห์ก่อน ได้ชี้แจงระบบการลงทะเบียนเกษตรกร ว่า การลงทะเบียน ผู้ที่เป็นเจ้าของทะเบียน ได้ลงชื่อลูกหลานเข้าไปด้วย ทำให้ในจำนวน 10 ล้านคน AI ระบุว่ามีอาชีพเกษตรกร

แต่ในจำนวนนั้น มีประมาณ 3-4 ล้านคนเท่านั้น ที่เป็นเจ้าของทะเบียน เพื่อที่กระทรวงเกษตรฯจะช่วยเหลือเอง ดังนั้นอีกประมาณ 6-7 ล้านคน หากมีการอุทธรณ์ หรือ กระทรวงการคลังให้ทบทวนสิทธิ์ กลุ่มนี้ต้องได้รับสิทธิ์เงินยียวยา 5,000 บาท/เดือน

ที่ผ่านมามีการมองว่าภาคเกษตรไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่เมื่อมีการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กิจกรรมทุกอย่างหยุดชะงักลง การเก็บเกี่ยวทำไม่ได้ การนำผลผลิตออกขาย เป็นไปได้ลำบาก หากพิจารณาโดยลึกแล้วจะเห็นว่าเกษตรกรเป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนอยู่แล้ว หากไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยก็จะไม่ธรรมเมื่อเทียบกับอาชีพกลุ่มอื่น

ส่วนกรณีมีเกษตรกรบางกลุ่มที่ไปขึ้นทะเบียนในโครงการ เราไม่ทิ้งกัน แล้วถูกดีดออกจากบัญชีการช่วยเหลือนั้น กระทรวงเกษตรฯได้ชี้แจงกับคณะกรรมการฯ ว่า ควรเปิดโอกาสเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของครัวเรือนให้อุทธรณ์และรับเงิน 5,000 บาทดังกล่าวในกรณีที่เกษตรกรกลุ่มนี้ได้ประกอบอาชีพ ค้าขาย หรือขับแท็กซี่จริง

“ต่อไปนี้การช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรฯในมาตรการดังกล่าวจะช่วยตามรายทะเบียนที่มีประมาณ 9-10 ล้านทะเบียนเท่านั้น ไม่นับเป็นราย ซึ่งจะมีมากกว่า 16-17 ล้านราย แบ่งเป็น ที่ขึ้นกับกรมส่งเสริมการเกษตร 6.1 ล้านทะเบียน ประมง ไม่เกิน 1 ล้านทะเบียน ปศุสัตว์ 3 ล้านทะเบียน ซึ่งจะอัพเดททุกรอบการผลิต “

นายอนันต์กล่าวว่า การช่วยเหลือดังกล่าว เป็นภาวะที่ได้รับผลกระทบโควิด19 เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับการประกันรายได้เกษตรกร ทั้งชาวสวนปาล์ม ยาง ข้าว มันสำปะหลัง ซึ่งยังเดินหน้าตามการประกันรายได้ต่อไป นอกจากนี้เกษตรกรอาจได้รับมาตรการฟื้นฟูเพิ่ม ในกรณีที่ผลผลิตได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ ที่เป็นมาตรการช่วยเหลือปกติตามสถานการณ์

สำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรล่าสุด กระทรวงเกษตรฯได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนถูกต้องทั้งสิ้น 8,140,290 ทะเบียน แบ่งเป็น ปลูกพืชอย่างเดียว 4,706,152 ทะเบียน เลี้ยงสัตว์อย่างเดียว 887,621 ทะเบียน เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างเดียว 62,823 ทะเบียน ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ 1,992,922 ทะเบียน ปลูกพืชและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 271,488 ทะเบียน เลี้ยงสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 17,534 ทะเบียน ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 201,750 ทะเบียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์กรมปศุสัตว์ มีระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน กรมปศุสัตว์ สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมปศุสัตว์ได้ โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และตรวจสอบข้อมูลได้เลย

ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมปศุสัตว์

http://chkregislives.dld.go.th/regislives/

ตรวจสอบสถานะ

เตรียมรับ5พัน3เดือน หลังรัฐเตรียมช่วยกลุ่มเกษตรกร สำหรับผู้เลี้ยงสัตว์ สามารถตรวจสอบสถานะ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผ่านเว็บกรมปศุสัตว์ ลุ้นรับเงินเยียวยา

พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่า การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์
1.เกษตรกรรายใหม่ โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ที่ท่านดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ เพื่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
2.เกษตรกรรายเดิม ติดต่อ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ที่ท่านดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ เพื่อขอปรับปรุงข้อมูลด้านปศุสัตว์ให้เป็นปัจจุบัน ปีละ 1 ครั้ง
3.ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ติดต่อ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ที่ท่านดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ เพื่อขอแจ้งยกเลิกการเป็นเกษตรกร

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน