GC & ไทยเบฟ ร่วมผลิตเจลแอลกอฮอล์ 1 ล้านขวด ร่วมสนับสนุนกิจการ อสม. กระทรวงสาธารณสุขสู้ภัยโควิด19

ในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด19 ที่เกิดขึ้น ในปัจจุบัน ทำให้เกิดการควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากบุคลกรทางการแพทย์ ยังมีบุคลากรทางสาธารณสุข ซึ่งเป็นทีมปฎิบัติที่สำคัญ ในการเฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดในระดับชุมชน ที่ทำหน้าที่เป็นด่านหน้า โดย อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) รับผิดชอบในการคัดกรองโรค ติดตามผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 และกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ด้วยบทบาทของ อสม. ยังให้ความรู้เรื่องสาธารณสุข การใช้ยา และการเฝ้าระวังการระบาดโควิด 19 รวมถึงทำรายงานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทำให้ เป็นบุคลากร ที่ต้องมีความเสี่ยง จากการติดเชื้อ นี่คืออีกหนึ่งพลัง ที่ประเทศอื่น ไม่มี ในการรับมือการแพร่ระบาดโควิด 19 ที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพมากที่สุด!!!…

 

ทำให้องค์กรขนาดใหญ่ของไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินงานของทีมชุดปฏิบัติการของ อสม. ที่ยังคงต้องเดินหน้าในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่ ต่อไป ทั้งนี้ ภาคเอกชน โดยไทยเบฟ และ GC Group ได้ร่วม ผลิตเจลแอลกอฮอล์ 1 ล้านขวด มอบเจลแอลกอฮอล์ภายใต้ แบรนด์เจลโค (GelCo) ที่ผ่านมาตรฐานอย. โดย GC Group สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ผลิตได้ในประเทศลดการนำเข้า ส่วนไทยเบฟ สนับสนุนผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ มอบให้กระทรวงสาธาณสุข เพื่อส่งต่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นนักรบด่านหน้าในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับมอบเจลแอลกอฮอล์ดังกล่าวจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การรับมอบครั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อยากให้ทุกส่วนร่วมมือร่วมใจกัน ซึ่งในวันนี้ก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจาก COVID-19 ต้องขอขอบคุณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์จำนวน 1,000,000 ขวด ให้กับบุคลาการทางการแพทย์ และ อสม.ทั่วประเทศ ซึ่งเค้าจะได้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ได้อย่างปลอดภัย

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของ GC ที่จะเป็นบริษัทชั้นนำด้านเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต (Chemistry for Better Living) ได้จับมือร่วมกันกับ กลุ่ม บริษัท ไทยเบฟ พันธมิตรสำคัญรายใหญ่ของ GC ทั้งด้านกลยุทธ์ (Strategic Partner) และการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability) จัดทำเจลแอลกอฮอล์ ภายใต้แบรนด์เจลโค GelCo โดยเจลแอลกอฮอล์นี้ผลิตจากวัตถุดิบสำคัญในประเทศ ซึ่ง GC ได้สนับสนุนวัตถุดิบหลักสำคัญ จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ไตรเอทานอล เอมีน (Triethanolamine: TEA) ซึ่ง GC เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทย มีคุณสมบัติในการยึดเกาะกับผิวหนังของคน ทำให้คงประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อได้ยาวนาน และ กลีเซอรีน (Glycerine) ระดับฟาร์มาซูติคอลเกรด (Pharmaceutical Grade) มีคุณสมบัติในการทำให้อนุภาคไอออนนาโนเป็นสารแขวนลอยในน้ำยา ไม่เกิดการตกตะกอน ช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้น และไม่ระคายเคืองผิว

นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสนับสนุนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนับจากเกิดวิกฤต ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่ดูแลป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ เสื้อกาวน์ ชุดอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ ตู้ฆ่าเชื้อโควิเคลียร์ หน้ากากอนามัยป้องกันใบหน้า (Face Shield) เป็นต้น ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศจำนวน 77 จังหวัด กว่า 900 โรงพยาบาลและสถานพยาบาล

คุณโฆษิต สุขสิงห์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายพัฒนาความเป็นเลิศ (Executive Vice President Center of Excellence) และ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่ากลุ่ม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นอย่างยิ่ง และได้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนมาตรการต่าง มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยควบคุม ป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังจะเห็นได้ว่าไทยเบฟได้มีการส่งมอบแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานบริการสาธารณสุข 76 จังหวัด ทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะในส่วนของแอลกอออล์ได้มีการส่งมอบไปแล้วกว่า 6 แสนลิตร ที่ยังไม่รวมถึงความช่วยเหลือในด้านอื่น ของบริษัทในกลุ่มไทยเบฟ ที่เราได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมอบเงินบริจาค มอบอาหารและน้ำดื่ม อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน