นพ.สุขุม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งหนังสือเวียน สั่งการ ถึงทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ ต้องตรวจเชื้อโควิด-19 ในผู้ป่วยแอดมิตทุกราย

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้ลงนามในหนังสือ เลขที่ สธ. (ศปค.) 0248/ว 233 วันที่ 5 มิ.ย. เรื่องการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อโควิด-19 ส่งถึงอธิบดีทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปทุกแห่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

เนื้อหาของหนังสือดังกล่าว ระบุว่า “ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบันยังคงปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่องคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 (ศปค.สธ.) ได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2563 ให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อโควิด-19 ในผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admit) ทุกราย”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน