โควิด / สธ.สรุปยอด 4 โมง คัดกรอง โควิด เชิงรุกสมุทรสาคร อัตราติดเชื้อคิดเป็น 19% ถือว่าลดลง รวม ยอดสมุทรสาครติดเชื้อรวม 1,278 ราย เผย 4 พื้นที่เสี่ยง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เกาะติดข่าว กดติดตามข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 23 ธ.ค.63 นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค และ พญ.วลัยรัตย์ ไชยฟู นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด 19 กรณีสมุทรสาคร

นพ.โสภณกล่าวว่า จากการคัดกรองเชิงรุกใน จ.สมุทรสาคร จำนวน 9,451 ราย ผลแล็บออกแล้ว 6,314 ราย ตรวจพบเชื้อ 1,202 ราย อัตราการติดเชื้อคิดเป็น 19% ถือว่าลดลงจากก่อนหน้านี้ที่อยู่ประมาณ 22.89% ผลไม่พบเชื้อ 5,112 ราย

นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่ รพ.ใน จ.สมุทรสาครอีก 76 ราย เป็นคนไทย 74 ราย และพม่า 4 ราย ส่งผลให้การติดเชื้อ โควิด 19 ใน จ.สมุทรสาคร รวมเป็น 1,278 ราย

สำหรับจังหวัดอื่นๆ ที่พบผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีความเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร มีจำนวน 22 จังหวัด รวม 65 คน ประกอบด้วย กทม. 16 ราย นครปฐม 10 ราย ฉะเชิงเทรา 6 ราย สมุทรปราการและสระบุรี จังหวัดละ 5 ราย ปทุมธานี 3 ราย กำแพงเพชร นนทบุรี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา จังหวัดละ 2 ราย

กระบี่ ขอนแก่น นครราชสีมา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ภูเก็ต สุพรรณบุรี อุตรดิตถ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ และชัยนาท จังหวัดละ 1 ราย ทั้งนี้ ตัวเลขของแต่ละจังหวัดอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หากมีการสอบสวนค้นหาผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยทั้งหมดส่วนใหญ่ยังเชื่อมโยงกับตลาดกุ้ง มีเพียง 1-2 ราย ที่รับเชื้อจากการที่สมาชิกในครอบครัวมีประวัติเดินทางไปตลาดกุ้งแล้วติดเชื้อ

ทั้งนี้ การติดเชื้อของจ.สมุทรสาคร จุดศูนย์กลางยังอยู่ที่ตลาดกลางกุ้ง โดยตรวจคัดกรองจำนวน 2,052 ราย พบเชื้อ 901 ราย คิดเป็น 44% ห่างออกมาชุมชนซอยเศรษฐกิจ 13 ตรวจ 2,074 พบติดเชื้อ 134 ราย คิดเป็น 6.5% ตลาดทะเลไทย ตรวจ 963 ราย พบติดเชื้อ 137 ราย คิดเป็น 14%

ห่างออกมาอีกคือ สะพานปลา ตรวจ 491 ราย พบติดเชื้อ 2 ราย คิดเป็น 0.4% ชุมชนท่าจีน ตรวจ 449 ราย พบ 18 ราย คิดเป็น 4% ซึ่งผลการสอบสวนควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว ทำให้ทราบขอบเขตและขนาดของปัญหา คือ มีการติดเชื้อจุดแรกที่สูง เมื่อห่างออกมาการติดเชื้อลดลง อย่างไรก็ตาม ยังเหลืออีกหลายชุมชนที่รอผลการตรวจ โดยขอให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการตรวจ

นพ.โสภณกล่าวว่า ส่วนการดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่กักกันในอยู่หอพักบริเวณตลาดกลางกุ้ง เพื่อไม่ให้แพร่กระจายเชื้อ มีการตั้ง รพ.สนาม เพื่อดูแลรักษากรณีมีอาการเจ็บป่วยน้อย หากมีอาการมากจะส่งต่อรักษา รพ. โดยวันที่ 22 ธ.ค. มีแรงงานต่างด้าวมารับบริการ 75 ราย พบว่ามีอาการเล็กน้อย ปวดเมื่อย ไข้ปวดศีรษะ แต่ส่วนใหญ่ตรวจแล้วไม่ใช่โควิด

ส่วนวันที่ 23 ธ.ค. มารับบริการเพิ่มอีก 44 ราย พบว่า 1 ราย มีไข้ อาการทางเดินหายใจ และอาการเหนื่อย จึงตรวจรักษาเบื้องต้นและส่งต่อ รพ.สมุทรสาครแล้ว ทั้งนี้ มาตรการดำเนินการขณะนี้ทำให้ควบคุมสถานการณ์ได้ จังหวัดอื่นก็ควบคุมโรคได้รวดเร็ว และยกระดับการเฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนยังคงสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง เลี่ยงสถานที่แออัด ช่วยป้องกันตนเองได้

พญ.วลัยรัตน์ กล่าวว่า จากการสอบสวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 มีการเดินทางไปสถานที่ใดใน จ.สมุทรสาครในช่วง 14 วันก่อนเริ่มป่วย พบว่า ผู้ป่วยใน จ.สมุทรสาคร ร้อยละ 44 ไปตลาดกลางกุ้ง ร้อยละ 14 ไปตลาดทะเลไทย ร้อยละ 6 ไปตลาดมหาชัย ร้อยละ 7 ไปชุมชนวอยเศรษฐกิจ 13 ร้อยละ 1 ไปแพกุ้งมหาชัย และร้อยละ 1 ไปสะพานปลาไทย

ส่วนผู้ป่วยนอกจ.สมุทรสาคร พบว่า ร้อยละ 60 ไปตลาดกลางกุ้ง ร้อยละ 45 ไปตลาดทะเลไทย ร้อยละ 10 ไปตลาดมหาชัย และร้อยละ 5 ไปแพกุ้งมหาชัย จากข้อมูลนี้ทำให้บอกได้ว่าพื้นที่เสี่ยงที่ผู้เดินทางไปต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อทุกคน ได้แก่ ตลาดกลางกุ้ง ตลาดทะเลไทย ตลาดมหาชัย และชุมชนซอยเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันส่วนนี้ไม่มีคนเข้าออกแล้ว ขอให้ผู้ที่เดินทางมายัง 4 พื้นที่ดังกล่าว สามารถมาตรวจหาเชื้อได้ทุกคน หรือรับบริการที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

ส่วนคนที่เดินทางไปยังสถานที่อื่นของสมุทรสาคร ถึงแม้ยังตรวจไม่พบเชื้อ ก็ขอให้สังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ ไม่สบาย ปวดเมื่อย มีไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ซึ่งเป็นอาการเบื้องต้น ให้มารับการตรวจได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ จ.สมุทรสาครไม่ได้ห้ามคนไทยเดินทางเข้าออก เพียงแต่มีการตั้งด่านเพื่อตรวจวัดไข้ ให้ข้อมูลข่าวสาร แต่ต้องปฏิบัติตัวเหมือนคนในชุมชน คือ เว้นระยะห่างคนอื่น สวมหน้ากาก หลีกเลี่ยงสถานที่คนหนาแน่น

ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อกรณี จ.สมุทรสาคร มี 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1.เดินทางมารักษาเองที่ รพ. ซึ่งเข้ารักษาแล้ว และสอบสวนติดตามผู้สัมผัสต่อ ทำให้มีกลุ่มหนึ่งติดเชื้อต่อแต่เข้ารักษาแล้ว ทั้งใน จ.สมุทรสาครและจังหวัดอื่นๆ

2. การค้นหาในชุมชน การตรวจเมื่อได้ผลจำนวนเท่าไร แต่กำลังรวบรวมรายชื่อและติดตาม ส่วนหลักจะอยู่ในหอพักศรีเมืองบริเวณตลาดกลางกุ้ง แต่มีอีกกลุ่มหนึ่งที่พักอาศัยข้างนอก อย่างเมื่อวานได้รายชื่อคนไทยมา 55 ราย ก็มีการติดตามและติดต่อขอให้มารับการรักษาในจังหวัดที่อาศัยอยู่ ซึ่งมีการเตรียมรับมารักษาแล้ว ดังนั้น คนที่ไม่อยู่ในหอพักก็น่าจะได้รับการทยอยติดต่อไปแล้วเพื่อให้มาตรวจเชื้อ

และ 3. คนที่อยู่ในหอพัก ได้ให้ทุกคนอยู่ในห้อง โดยจังหวัดได้ส่งอาหารและน้ำให้ โดยขอให้สวมหน้ากากในห้อง แม้ความแออัดอาจทำให้ติดเชื้อเพิ่ม แต่มีทีมรักษาพยาบาลในพื้นที่ แต่แม้จะอยู่รวมกันทั้งคนติดเชื้อและไม่ติดเชือ้ การไม่ไปสัมผัสกัน แยกกันกิน สวมหน้ากาก ก็ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อได้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน