มัธยมวัดเบญจมบพิตร ประกาศหยุดเรียนต่ออีก เหตุบุคลากรเสี่ยง

10 ก.พ. 2564 - 15:54 น.

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ หลังจากพบบุคลากรของโรงเรียนอยู่ในพื้นที่เสี่ยง แพร่ระบาด โควิด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพงศ์ไท คีรีวงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ลงนามในประกาศโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เรื่องการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 5 ) โดยระบุว่า ตามที่โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ได้เปิดการเรียนการสอนปกติ (on site) ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ไปแล้วนั้น


แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ใน กทม. ยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และพบว่ามีบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง จึงทำให้โรงเรียนต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดและตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 วรรคหนึ่ง (4) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 นั้น จึงประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 และเปิดการเรียนการสอนปกติในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ มัธยมวัดเบญจมบพิตร ประกาศหยุดเรียนต่ออีก เหตุบุคลากรเสี่ยง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง