ผู้ว่า กทม. ตรวจรพ.สนามกทม. แห่งที่ 5 เผยเตรียมแจกยา” ฟาวิพิราเวียร์” ผู้ป่วยเข้ารพ.สนาม คนละ 50 เม็ด ใช้เวลารับประทานประมาณ 5 วัน สกัดตั้งแต่เริ่มติดเชื้อป้องกันการลุกลามของโรค

วันที่ 3 พ.ค.2564 ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) เขตทุ่งครุ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ตรวจความพร้อมรพ.เอราวัณ 3 ซึ่งเป็นรพ.สนามกทม. แห่งที่ 5 เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด โดยกล่าวภายหลังว่า เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไปยังชุมชนในเขตกรุงเทพฯ และลดความแออัดของผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรงในการเข้ารับบริการในรพ. จึงจัดตั้งรพ.เอราวัณ 3 ซึ่งเป็นรพ.สนาม โดยใช้พื้นที่ของศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด เปิดให้บริการผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรง(โควิดเขียว) และสำหรับดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อย(โควิดเหลือง) เข้าดูแลรักษาแบบผู้ป่วยในตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ใช้พื้นที่อาคารโรงยิมฯ 4 อาคาร จัดแยกเป็นพื้นที่ของผู้ป่วยชาย-หญิง ได้อย่างชัดเจน โดยยิม1 และยิม2 จะเป็นของผู้ป่วยชาย 2 อาคาร ส่วนยิม3 และยิม4 จะเป็นของผู้ป่วยหญิง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 342 เตียง ใช้

สำหรับดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย (โควิดเขียว) ประกอบด้วยยิม 1 ชาย รองรับได้ 103 เตียง และยิม3 หญิง 75 เตียง รวม 178 เตียง และสำหรับดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อย(โควิดเหลือง) ประกอบด้วยยิม2 ชาย 75 เตียง ยิม4 หญิง 89 เตียง รวม164 เตียง มีเครื่องเอ็กซเรย์ เครื่องทำออกซิเจน และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับดูแลผู้ป่วย โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เป็นผู้ดูแล โดยจะเปิดรับผู้ป่วยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คาดว่าโรงพยาบาลสนามทุกแห่ง ซึ่งขณะนี้มีอยู่ประมาณ 2,000 เตียง มีจำนวนเตียงเพียงพอรองรับผู้ป่วยที่ กทม. ได้ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชนต่างๆ

แจกยาฟาวิพิราเวียร์

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยโควิดเขียวติดเชื้อลุกลามหรือมีอาการรุนแรงขึ้น จนกลายเป็นโควิดเหลือง หรือแดง กทม. จะให้ยาฟาวิพิราเวียร์แก่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเขียวรายใหม่ที่เข้ารับการรักษาที่รพ.สนามทันทีตั้งแต่วันแรก ซึ่งกทม.ได้จัดซื้อมา 5 หมื่นเม็ด และได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี อีก 5 หมื่นเม็ด รวม 1 แสนเม็ด โดยจะเริ่มแจกผู้ป่วยที่เข้ามา รพ.สนาม คนละ 50 เม็ดใช้เวลารับประทานประมาณ 5 วัน และเชื่อว่าจะหายจากโรคไม่ลุกลาม บานปลาย และระยะต่อไป กทม.จะซื้อยาฟาวิพิราเวียร์ผ่านทางมูลนิธิจุฬาภรณ์ อีก 5 แสนเม็ด ซึ่งโดยปกติยาฟาวิพิราเวียร์การแพทย์จะเริ่มให้ผู้ป่วยเริ่มกินเมื่อการติดเชื้อแสดงอาการ(โควิดเหลือง) แต่ กทม. เห็นว่าควรให้ทานตั้งแต่เริ่มติดเชื้อเพื่อรักษาและป้องกันการลุกลามของโรค โดยกทม.จะนำร่องให้ยาก่อน

แจกยาฟาวิพิราเวียร์

สำหรับจำนวนผู้ป่วยครองเตียงในรพ.สังกัด กทม. รพ.สนาม กทม. และ Hospitel มีจำนวนทั้งสิ้น 1,458 ราย ดังนี้ รพ.สังกัด กทม. ทั้ง 8 แห่ง มีผู้ป่วยครองเตียงแล้ว 215 เตียง รพ.สนาม กทม. 5 แห่ง ปัจจุบันมีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วย จำนวน 2,100 เตียง มีผู้ป่วยครองเตียงแล้ว 1,053 เตียง ยังว่างอยู่ 1,047 เตียง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน รองรับได้ 1,000 เตียง ครองเตียง 512 เตียง เตียงว่าง 488 เตียง รพ.ราชพิพัฒน์ 200 เตียง ครองเตียง 149 เตียง เตียงว่าง 51 เตียง รพ.เอราวัณ 1 (ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางบอน) 100 เตียง ครองเตียง 76 เตียง เตียงว่าง 24 เตียง รพ.เอราวัณ 2 (บางกอกอารีนา) 400 เตียง ครองเตียง 316 เตียงว่าง 84 เตียง

แจกยาฟาวิพิราเวียร์

รพ.เอราวัณ 3 (สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด) 400 เตียง เตียงว่าง 400 เตียง (อยู่ระหว่างตรวจสอบประวัติและสอบสวนโรคก่อนนำส่ง) และในส่วนของ Hospitel จำนวน 5 แห่ง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 584 เตียง มีผู้ป่วยครองเตียงแล้ว 190 เตียง ยังว่างอยู่ 394 เตียง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ รพ.กลาง(อาคารหอพัก) 44 เตียง ครองเตียง 24 เหลือ 20 เตียง โรงแรมเออริเเกนแอพอร์ต 120 เตียง ครองเตียง 62 เหลือ 58 เตียง โรงแรมบ้านไทยบูทีค 300 เตียง ครองเตียง 23 เหลือ 277 เตียง โรงแรมข้าวสาร พาเลส 80 เตียง ครองเตียง 68 เหลือ 12 เตียง และอาคารพัชรกิติยาภา ม.นวมินทราชูทิศ 40 เตียง ครองเตียง 13 เหลือ 27 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ค. 64)

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน