อุตรดิตถ์ คุมเข้มพ่อค้าแม่ค้ารับซื้อผลไม้ หากมาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องมีใบรับรองไม่ติดเชื้อโควิด เผยพบดญ.10 เดือนติดโควิด รับเชื้อจากคนในครอบครัว

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.64 เพจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) อุตรดิตถ์ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.อุตรดิตถ์ ยอดสะสมระลอกใหม่ รวม 78 ราย รักษาหาย 41 ราย โดยผู้ติดเชื้อล่าสุด 5 ราย ทั้งนี้รายที่ 75, 76, 77, 78 เป็นผู้ป่วยเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 68, 69 และเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อ จ.พระนครอยุธยา ก่อนหน้านี้ และเป็นเครือญาติเดียวกัน ในตำบลทุ่งยั้ง อ.ลับแล พบว่าผู้ติดเชื้อรายที่ 75 เป็นเด็กหญิงอายุ 6 ขวบ และ รายที่ 78 เป็นเด็กหญิงอายุเพียง 10 เดือน ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่อายุน้อยที่สุดของ จ.อุตรดิตถ์ ขณะนี้อยู่ในการดูแลของแพทย์ การพบผู้ติดเชื้อกลุ่มล่าสุด เป็นผลจากมาตรการเชิงรุกของ สสจ.อุตรดิตถ์ ในการค้นหากลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ และตรวจหาเชื้อซ้ำเป็นครั้งที่ 2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเดียวกันจังหวัดอุตรดิตถ์เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ (ฉบับที่ 15) ลงนามโดยนายผล ดำธรรม ผู้ว่าฯจ.อุตรดิตถ์ ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 2019 ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเข้าสู่ฤดูกาลแห่งผลไม้ คือ ทุเรียน พบว่าพ่อค้าแม่ค้ารายใหญ่ รายย่อย ต่างทยอยเข้าสู่ จ.อุตรดิตถ์ ทั้งรับซื้อและนำทุเรียนจากต่างจังหวัดเข้ามาจำหน่าย เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงกำหนดมาตรการสำหรับสถานประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้ง) และตลาดรับซื้อผลไม้ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

ดังนี้ 1.กรณีผู้รับซื้อผลไม้ที่มาจากจังหวัดควบคุมสูงสุด ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 8 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรสาคร ต้องมีใบรับรองผลการตรวจ และยืนยันว่า ไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 โดยมีผลตรวจก่อนเดินทางมาไม่เกิน 72 ชั่วโมง

ด้านเจ้าของล้งหรือตลาดรับซื้อผลไม้จะต้องจัดให้มีมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัดและให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.)ในพื้นที่และพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบประสานการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความเข้มงวดในการเข้าตรวจสอบและประเมินล้งหรือตลาดรับซื้อผลไม้ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด หากพบไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

เบื้องต้นจะแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม ปรับปรุงแก้ไข หากยังไม่ดำเนินการตามคำแนะนำ รายงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ พิจารณาอัตราโทษที่ก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรง แก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ และความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน