เชียงใหม่สั่งโรงเรียนดัง ส่งนร.ตรวจโควิด-เรียนออนไลน์ ปิดร้านย่านทิพย์เนตร

20 มิ.ย. 2564 - 01:35 น.

เชียงใหม่ ออกคำสั่ง ให้ 3 โรงเรียน ส่งนักเรียนกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด-19 พร้อม จัดให้เรียนออนไลน์ สั่งปิดร้าน “Hanawa” ย่านทิพย์เนตร 14 วัน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 19 มิ.ย.2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งที่ 65/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1 ให้ผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และโรงเรียนสารสาสน์ วิเทศเชียงใหม่ ดำเนินการ ดังนี้
1.1 ให้กลุ่มนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน
1.2 ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (online) แก่กลุ่มนักเรียนตามข้อ 1.1
1.3 ให้ทำความสะอาดห้องเรียนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน
1.4 ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและทีมสอบสวนโรคอย่างเคร่งครัด

2 ปิดร้าน “Hanawa” ตั้งอยู่เลขที่ 185/3 ถนนทิพย์เนตร ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน
2.1 ให้เจ้าของสถานที่/ผู้ประกอบการทำความสะอาดร้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน
2.2 ให้พนักงานของร้านทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน
2.3 ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและทีมสอบสวนโรคอย่างเคร่งครัด

พร้อมกันนี้ยังมีคำสั่งให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการดำเนินการของบุคคล สถานที่ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ในกรณีที่พบผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง

ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย.2564 ถึงวันที่ 2 ก.ค. 2564

 คำสั่งเชียงใหม่

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ เชียงใหม่สั่งโรงเรียนดัง ส่งนร.ตรวจโควิด-เรียนออนไลน์ ปิดร้านย่านทิพย์เนตร
ข่าวที่เกี่ยวข้อง