ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ ออกประกาศด่วน ให้ผู้รับวัคซีนมาตามเวลานัดหมาย –งดนำญาติ เข้าศูนย์ฉีด หลังเกิดปัญหาแออัด หวั่นเกิดคัสเตอร์ใหม่

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการบริหารศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อ เปิดเผยว่า วันนี้(21มิ.ย.) คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้ออกประกาศศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ฉบับที่ 1/2564 เรื่องขอความร่วมมือการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ

โดยระบุว่า ตามที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้เปิดให้บริการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.2564 ทำให้มีผู้เข้ารับบริการ และรอเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ทั้งเข็ม1 และเข็ม 2 เข้าแถวรอรับบริการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเช้าของการเปิดให้บริการ ทำให้เกิดความหนาแน่นภายในศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จึงขอความร่วมมือผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนทุกท่าน เดินทางเข้ารับบริการในวันและเวลาตามที่ระบุไว้ในข้อความที่ส่งให้ โดยจะให้บริการก่อนและหลังเวลาดังกล่าว ไม่เกิน 30 นาที และขอความกรุณาให้ผ่านประตูเข้ามาได้เฉพาะผู้เข้ารับบริการเท่านั้น ยกเว้น ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

“ ศูนย์ฯอยากขอความร่วมมือให้ผู้เข้ารับบริการ เข้ามารับบริการตรงตามเวลานัดหมายที่แจ้งผ่านข้อความ หากมาไม่ตรงเวลานัด คือมากก่อนเวลา หรือหลังเวลานานๆ จะทำให้เกิดคิวรอยาวและเกิดความหนาแน่น ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องมาตรการเว้นระยะห่างและเกิดความเสี่ยงได้ รวมทั้งขอความร่วมมือไม่ควรนำญาติที่ไม่จำเป็น เข้ามาภายในศูนย์ฉีด เพราะไม่ต้องการให้เกิดคัสเตอร์เสี่ยง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน