ลำปาง เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด มีทั้งนร.อยู่หอพักรร. พนง.บริษัท แม่บ้าน คนส่งของ

8 ก.ค. 2564 - 23:28 น.

จังหวัดลำปาง เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด หลังตรวจพบผู้ป่วยหลายรายในพื้นที่ พบมีทั้งนร.อยู่หอพักรร. พนง.บริษัท แม่บ้าน คนส่งของ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 8 ก.ค.2564 ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 จังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้สรุปข้อมูลไทม์ไลน์ของผู้ป่วย ในพื้นที่ จ.ลำปาง หลังตรวจพบ โดยมัรายที่56, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 71, 75, 76 มีทั้งนักเรียน พนักงานบริษัท พนักงานส่งของ แม่บ้าน ส่วนไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายที่ 44-46, 48, 54, 57-59, 60, 63, 65, 69-70,72-74 และ 77-125 นั้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค

โดยผู้ป่วยรายที่ 56 เพศหญิง อายุ 59 ปี ชาวอ.เกาะคา จ.ลำปาง อาชีพ เปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้า ที่กรุงเทพฯ วันที่ 2 ก.ค. 2564 เริ่มมีอาการครั้นเนื้อครั้นตัว และไอเล็กน้อย วันที่ 5 ก.ค.2564 ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.นันอา ผลตรวจยืนยันพบติดเชื้อ ได้ติดต่อศูนย์ประสานงานรับคนลำปางกลับบ้าน วันที่ 6 ก.ค. 2564 เดินทางมาจังหวัดลำปางโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมสามีเข้ารับการรักษาที่ รพ.เวชชารักษ์

ผู้ป่วยรายที่ 61 เพศหญิง อายุ 16 ปี ชาว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง นักเรียน พักอาศัยในหอพักโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ วันที่ 30 มิ.ย.2564 เริ่มมีอาการไข้ไอ เวียนศีรษะ อาเจียน วันที่ 1 ก.ค. 2564 ได้รับการตรวจเชิงรุกหาเชื้อที่โรงเรียน ผลตรวจไม่พบเชื้อ อาการป่วยไม่ดีขึ้น วันที่ 6 ก.ค.2564 ได้รับการตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 2 ผลตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 เข้าการรักษาที่ รพ.ลำปาง

ผู้ป่วยรายที่ 62 เพศหญิง อายุ17 ปี ชาว อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา อาชีพ นักเรียน พักอาศัยในหอพักโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ วันที่ 30 มิ.ย. 2564 เริ่มมีอาการตัวร้อน วันที่ 5 ก.ค. 2564 มีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส วันที่ 6 ก.ค 2564 ได้รับการตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงเรียน ผลตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 เข้าการรักษาที่ รพ.ลำปาง

ผู้ป่วยรายที่ 64 เพศชาย อายุ 13 ปี ชาว อ.วังเจ้า จ.ตาก อาชีพ นักเรียน พักอาศัยในหอพักโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ วันที่ 6 ก.ค. 2564 ได้รับการตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ผลตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 เข้าการรักษาที่ รพ.ลำปาง


ผู้ป่วยรายที่ 66 เพศชาย อายุ 40 ปี ชาว อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง อาชีพ พนักงานบริษัทที่กรุงเทพฯ วันที่ 25 มิ.ย. 2564 เริ่มมีอาการอ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามร่างกาย วันที่ 1 ก.ค.2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.ราชพิพัฒน์กรุงเทพฯ วันที่ 4 ก.ค.2564 ทราบผลตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 5 ก.ค.2564ได้ติดต่อศูนย์ประสานงานรับคนลำปางกลับบ้าน วันที่ 6 ก.ค.2564 เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเข้ารับการรักษาที่ รพ.แม่เมาะ และวันที่ 7 ก.ค.2564 รักษาต่อที่ รพ.เวชชารักษ์

ผู้ป่วยรายที่ 67 เพศหญิง อายุ 44 ปี ชาว อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง อาชีพ พนักงานบริษัท ที่กรุงเทพฯ วันที่ 29 มิ.ย2564 เริ่มมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย วันที่ 5 ก.ค. 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.ราชพิพัฒน์ ผลตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 และได้ติดต่อศูนย์ประสานงานรับคนลำปางกลับบ้าน วันที่ 6 ก.ค. 2564เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมสามี เข้ารับการรักษาที่ รพ.แม่เมาะ

ผู้ป่วยรายที่ 68 เพศชาย อายุ 34 ปี ชาว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง อาชีพ พนักงานส่งของ มีอาการไข้และปวดเมื่อตามร่างกาย วันที่ 5 ก.ค. 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 6 ก.ค.2564 ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และได้ติดต่อศูนย์ประสานงานรับคนลำปางกลับบ้าน ออกเดินทางมาลำปางโดยรถบรรทุกขนส่งสินค้าพร้อมภรรยา (ผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19) และบุตร เข้ารับการรักษาที่ รพ.เวชชารักษ์

ผู้ป่วยรายที่ 71 เพศหญิง อายุ 49 ปี ชาว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง อาชีพ แม่บ้าน สามีเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 2 ก.ค. 2564 ไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ผลพบติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 6 ก.ค. 2564 ได้ติดต่อศูนย์ประสานงานรับคนลำปางกลับบ้าน วันที่ 7 ก.ค. 2564 ออกเดินทางโดยรถ รพ.เอกชน และเข้ารับการรักษาที่ รพ.เมืองปาน

ผู้ป่วยรายที่ 75 เพศชาย อายุ 32 ปี ชาว อ.งาว จ.ลำปาง อาชีพ พนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานีวันที่ 3 ก.ค. 2564 มีอาการอ่อนเพลีย ปวดหัว และมีไข้ต่ำๆวันที่ 4 ก.ค. 2564 ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.ราชธานีโรจนะ วันที่ 5 ก.ค.2564 ทราบผลตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 ได้ติดต่อศูนย์ประสานงานรับคนลำปางกลับบ้าน วันที่ 6 ก.ค. 2564 เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เข้ารับการรักษาที่ รพ.งาว

ผู้ป่วยรายที่ 76 เพศชาย อายุ 43 ปี ชาว อ.งาว จ.ลำปาง อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน วันที่ 1 ก.ค. 2564 ทราบผลตรวจบุตรสาวติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 3 ก.ค. 2564 เริ่มมีอาการเจ็บคอ มีไข้ จึงเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 5 ก.ค. 2564 ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จ.ปทุมธานี วันที่ 6 ก.ค. 2564 ทราบผลตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 ได้ติดต่อศูนย์ประสานงานรับคนลำปางกลับบ้าน วันที่ 7 ก.ค.2564 เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมภรรยา เข้ารับการรักษาที่ รพ.งาว จ.ลำปาง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ลำปาง เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด มีทั้งนร.อยู่หอพักรร. พนง.บริษัท แม่บ้าน คนส่งของ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง