ศิริราช เปิดจองฉีด “ไฟเซอร์” คนท้อง-ผู้ป่วยเด็ก 12-18 ปีใน 7 กลุ่มโรค ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect 20 ส.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 28 ส.ค. เวลา 16.00 น.

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2564 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ออกประกาศว่า รพ.ศิริราชเปิดให้จองฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์ สำหรับสตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ป่วยเด็กอายุ 12-18 ปี ใน 7 กลุ่มโรคกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งโรคหอบหืดที่มีอาการระดับปานกลางหรือรุนแรง 2.โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคหลอดเลือดสมอง

3.โรคไตวายเรื้อรัง 4.โรคอ้วนที่มีน้ำหนักเกิน 70 กิโลกรัมในเด็กอายุ 12-13 ปี, น้ำหนักเกิน 80 กิโลกรัม ในอายุ 13-15 ปี, น้ำหนักเกิน 90 กิโลกรัมในเด็กอายุ 15-18 ปี 5.โรคมะเร็งหรือมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ 6.โรคเบาหวาน และ 7.โรคทางพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า

ทั้งนี้ สตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ป่วยเด็กที่เป็นผู้ป่วยของ รพ.ศิริราช และมีรายชื่อเป็นโรคใน 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับการส่งรายชื่อเข้าระบบของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเข้าจองวันและเวลารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์ ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. 2564 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 28 ส.ค. 2564 เวลา 16.00 น. หรือจนกว่ามีการจองครบตามจำนวนที่กำหนด ทั้งนี้ อาจมีการเปิดคิวจองเพิ่มเติมกรณีที่ รพ.ศิริราชได้รับวัคซีนเพิ่มภายหลัง ซึ่งท่านต้องเข้าระบบเพื่อตรวจสอบเป็นระยะๆ

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีนสามารถเข้ารับบริการฉีดระหว่างวันที่ 26 – 29 ส.ค. 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช โดยนำหลักฐานมาแสดงดังนี้ 1.บัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาสูติบัตร / สำเนาทะเบียนบ้าน 2.หลักฐานการฝากครรภ์ (สำหรับสตรีมีครรภ์) 3.ผู้มีอำนาจลงนามเพื่ออนุญาตการฉีดวัคซีน (สำหรับผู้ป่วยเด็ก)

สำหรับผู้ที่ได้รับการติดต่อจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อนัดหมายให้มารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์แล้ว ขอความกรุณาไม่จองวัคซีนในระบบ Siriraj connect อีก เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนผิดพลาด อาจทำให้ท่านไม่ได้รับวัคซีนครั้งนี้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน