วันนี้ล็อตแรกมา 3 ล้านชุด! อภ. แจงชัดมีอำนาจซื้อ ATK ตามกฎหมาย

10 ก.ย. 2564 - 13:02 น.

อภ. แจงจัดซื้อ ชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุด ใช้แค่ระเบียบของ อภ. ไม่ต้องผ่าน พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เผย วันนี้นำเข้ามาแล้ว 3 ล้านชุด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 10 ก.ย.2564 นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) แถลง “การจัดหาชุดตรวจโควิด 19 ATK 8.5 ล้านชุด” ผ่านระบบออนไลน์ ว่า การจัดซื้อชุดตรวจโควิด ATK 8.5 ล้านชุดของ อภ. มีบางกลุ่มตั้งข้อสงสัยการดำเนินการ จึงขอชี้แจง ว่า อภ.เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาสังคมและเทคโนโลยี ทำหน้าที่วิจัย พัฒนา ผลิต จัดหา สำรอง กระจายยา วัคซีนและเวชภัณฑ์ เพื่อความมั่นคงทางการยาและวัคซีนของประเทศ เป็นรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง

แม้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 7 (1) ระบุว่า ไม่ได้บังคับใช้รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง จึงไม่ได้บังคับใช้แก่ อภ.นั้น แต่ อภ.มีการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุเพื่อการผลิตและจำหน่าย พ.ศ.2561 สอดคล้องกับมาตรา 8 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ คือ หลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรวจสอบได้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 3 ก.ค.2561

นพ.วิฑูรย์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ อภ.ได้ทำหนังสือปรึกษาต่อคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ให้วินิจฉัยเรื่องการจัดซื้อ ATK ซึ่งทางคณะกรรมการมีหนังสือตอบกลับมาวันที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา ว่า อภ.สามารถจัดซื้อชุด ATK ได้ตามข้อบังคับขององค์การเภสัชกรรม จึงเรียนว่า อภ.ดำเนินการจัดซื้อชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชิ้นให้ สปสช. โดยโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้จัดหาให้ประชาชน จึงเป็นไปโดยชอบตามกฎหมาย

ด้าน นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รอง ผอ.อภ. กล่าวว่า ส่วนที่มีผู้กล่าวอ้างว่า อภ.ใช้ข้อบังคับของ อภ.ไม่ถูกต้อง ทั้งการไม่ซื้อจากต่างประเทศและไม่ซื้อในบัญชีที่เรามีอยู่นั้น ขอชี้แจงดังนี้ การจะซื้อชุด ATK โดยตรงจากต่างประเทศมีข้อจำกัด เนื่องจากในประเทศมีผู้นำเข้ามาแล้วจำนวนมากราย ตอนจัดซื้อมี 25 ราย ปัจจุบันมีมากกว่า 40 ราย การนำเข้ามาต้องผ่านหลักเกณฑ์ของ อย. การประเมินประสิทธิภาพโดยโรงเรียนแพทย์ และกระบวนการกว่าจะขึ้นลิสต์

อภ. แจงจัดซื้อ ชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุด ใช้แค่ระเบียบของ อภ. ไม่ต้องผ่าน พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

อภ. แจงจัดซื้อ ชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุด ใช้แค่ระเบียบของ อภ. ไม่ต้องผ่าน พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

อย.ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2-3 เดือน จึงจะนำเข้ามาได้ตามกฎหมาย แต่กรณีนี้ต้องการอย่างเร่งด่วนผ่านโรงพยาบาลราชวิถี อภ. จึงไม่ซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ อีกทั้งเราไม่ใช่องค์กรที่แสวงหาผลประโยชน์ ไม่แข่งขันกับผู้ประกอบการในประเทศ จึงไม่จำเป็นต้องนำเข้าในระยะนี้ ดังนั้น จึงไม่นำเข้าจากต่างประเทศ


นางศิรินุช กล่าวอีกว่า ส่วนการไม่ซื้อจากบัญชีที่ขึ้นทะเบียนของ อภ. เนื่องจากข้อบังคับ อภ.ในการคัดเลือกที่จะสามารถซื้อผ่านบัญชีจาก อภ.ก็จริง แต่ชุด ATK เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ และเพิ่งนำมาใช้ช่วงนี้ ขณะที่ อย.มีการขึ้นทะเบียนผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ไปเมื่อช่วงก.ค.ที่ผ่านมา อภ.จึงไม่มีการประเมินหรือขึ้นทะเบียนไว้ในระบบของ อภ. จึงไม่สามารถใช้วิธีดังกล่าวได้

นางศิรินุช กล่าวว่า ส่วนที่ทำไม อภ.จึงใช้วิธีคัดเลือก เพราะตามข้อบังคับ ข้อ 13 (2) สามารถทำได้ เพราะเป็นความต้องการใช้จากลูกค้าอย่างเร่งด่วน และในประเทศมีผู้จำหน่ายมากราย เราจึงใช้วิธีคัดเลือก และทั้งหมดเป็นไปตามข้อบังคับที่ทาง อภ.ได้รับการยกเว้นการใช้ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ

ขณะที่ ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อภ. กล่าวว่า วันที่ 10 ก.ย. ชุดตรวจ ATK ล็อตแรกนำเข้ามาแล้ว 3 ล้านชุด บ่ายวันนี้จะมีคณะกรรมการตรวจรับ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุณภาพทำการตรวจรับ และสุ่มตัวอย่างนำไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งมีห้องปฏิบัติการมาตรฐานมายืนยันคุณภาพอีกครั้ง จากนั้นจึงจะกระจายไปยังหน่วยบริการต่าง ๆ ซึ่งทาง อภ.มีการเก็บตัวอย่าง หากมีประเด็นปัญหาสามารถสอบกลับได้ แต่ด้วยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้มีข้อมูลคุณภาพที่อย.พิจารณาและให้ทะเบียนแล้ว

ผู้สื่อข่าวถามถึงขั้นตอนนำเข้าชุดตรวจ ATK ล็อตต่อไป นางศิรินุช กล่าวว่า สัปดาห์หน้าจะส่งมอบอีก และจะทยอยส่งมอบ 8.5 ล้านชุดไม่น่าเกินกลางเดือนนี้ ขณะนี้ทางจีนก็มีประเด็นปัญหาเล็กน้อยในการขนส่งข้ามมา จึงต้องมีการติดตามกันอย่างใกล้ชิด และจะนำเรียนอีกครั้ง

นพ.วิฑูรย์ กล่าวอีกว่า เราจะเร่งรัดให้บริษัทจัดส่งให้ทัน เนื่องจากมีสัญญาอยู่ ไม่ต้องกังวล ส่วนเรื่องการตรวจสอบคุณภาพนั้น อย.จะมีการสุ่มตรวจทุกยี่ห้ออยู่แล้ว ซึ่งเป็นไปตามหลักการควบคุมคุณภาพของ อย. จึงขอให้เกิดความมั่นใจตรงส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม ในการกระจายให้ประชาชน สปสช.จะเป็นผู้ชี้เป้าว่า มีกลุ่มเสี่ยงใดบ้าง

และทางผู้ขายชุดตรวจ คือ บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดส่ง โดยมีบริษัทไปรษณีย์ไทยนำส่งให้ตามจุดที่ สปสช.กำหนด ประมาณ 1,100 จุด มีร้านขายยา มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยบริการต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนการป้องกันนำชุดตรวจที่แจกฟรีไปจำหน่ายนั้น อภ. ติดสติกเกอร์ว่า ห้ามจำหน่าย เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า เป็นการแจกให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และเท่าที่ได้ข้อมูลจากประชาชนจะได้รับคนละ 2 ชุด และมีการลงชื่อด้วย

ผู้สื่อข่าวถามกรณีความคืบหน้าร้อง ป.ป.ช. ประเด็นชุดตรวจ ATK นพ.วิฑูรย์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้ยื่น ป.ป.ช. แล้ว และมีการส่งเอกสรเพิ่มเติม ซึ่งเราก็ทำตามหน้าที่ ตามบริบทของเรา หากมีความคืบหน้าใดๆจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ วันนี้ล็อตแรกมา 3 ล้านชุด! อภ. แจงชัดมีอำนาจซื้อ ATK ตามกฎหมาย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง