อว.เผยไทยฉีดวัคซีนแล้ว 42,477,514 โดส ได้เข็มแรก 42.4% ใช้ "ซิโนแวค" มากสุด

17 ก.ย. 2564 - 00:39 น.

อว.เผยไทยฉีดวัคซีนแล้ว 42,477,514 โดส ได้เข็มแรก 42.4% เข็มสอง 20.8% เข็มสาม 0.9%ใช้ “ซิโนแวค” มากสุด ส่วนสถิติทั่วโลกฉีดทั้งหมด 5,820 ล้านโดส

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 5,820 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 30.3 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 382 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 180 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 317.44 ล้านโดส สิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (77.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 119.63 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 42,477,514 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 57.89%

ในการฉีดวัคซีน จำนวน 5,820 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

1.ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 16 กันยายน 2564
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 42,477,514 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 28,085,202 โดส (42.4% ของประชากร)
-เข็มสอง 13,773,184 โดส (20.8% ของประชากร)
-เข็มสาม 619,128 โดส (0.9% ของประชากร)

2.อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 16 ก.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 42,477,514 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 830,413 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 614,682 โดส/วัน)

3.อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinovac
– เข็มที่ 1 13,671,059 โดส
– เข็มที่ 2 3,497,898 โดส
– เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน AstraZeneca
– เข็มที่ 1 10,164,259 โดส
– เข็มที่ 2 8,051,161 โดส
– เข็มที่ 3 217,981 โดส

วัคซีน Sinopharm
– เข็มที่ 1 3,841,023 โดส
– เข็มที่ 2 1,907,461 โดส
– เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน Pfizer
– เข็มที่ 1 408,861 โดส
– เข็มที่ 2 316,664 โดส
– เข็มที่ 3 401,147 โดส

4.การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย
– บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่ 1 124.2% เข็มที่ 2 115.5% เข็มที่ 3 87%
– เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่ 1 59.2% เข็มที่ 2 43.9% เข็มที่ 3 0%
– อสม. เข็มที่ 1 69.4% เข็มที่ 2 47.1% เข็มที่3 0%
– ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่ 1 51.7% เข็มที่ 2 22.8% เข็มที่ 3 0%
– ประชาชนทั่วไป เข็มที่ 1 56.8% เข็มที่ 2 26.6% เข็มที่ 3 0%
– ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่ 1 53.1% เข็มที่ 2 23.5% เข็มที่ 3 0%
– หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่ 1 11.7% เข็มที่ 2 5% เข็มที่ 3 0%
รวม เข็มที่ 1 56.2% เข็มที่ 2 27.5% เข็มที่ 3 1.2%

5.จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่ 1 75.1% เข็มที่ 2 31.6% เข็มที่ 3 1.3% ประกอบด้วย
– กรุงเทพฯ เข็มที่ 1 96.2% เข็มที่ 2 38.9% เข็มที่ 3 1.9%
– สมุทรสาคร เข็มที่ 1 59% เข็มที่ 2 23.6% เข็มที่ 3 0.6%
– นนทบุรี เข็มที่ 1 58.3% เข็มที่ 2 24.9% เข็มที่ 3 0.7%
– สมุทรปราการ เข็มที่ 1 53.8% เข็มที่ 2 28.4% เข็มที่ 3 0.6%
– ปทุมธานี เข็มที่ 1 48.2% เข็มที่ 2 25.3% เข็มที่ 3 0.8%
– นครปฐม เข็มที่ 1 37.1% เข็มที่ 2 15.9% เข็มที่ 3 0.7%

จังหวัดอื่นๆ 71 จังหวัด เข็มที่ 1 29.6% เข็มที่ 2 15.9% เข็มที่3 0.7%
– ฉะเชิงเทรา เข็มที่ 1 60.5% เข็มที่ 2 24.7% เข็มที่ 3 1%
– ชลบุรี เข็มที่ 1 56.2% เข็มที่ 2 24.7% เข็มที่ 3 1%
– พระนครศรีอยุธยา เข็มที่ 1 48.1% เข็มที่ 2 18.4% เข็มที่ 3 0.5%
– เพชรบุรี เข็มที่ 1 43% เข็มที่ 2 22.3% เข็มที่ 3 0.8%
– ยะลา เข็มที่ 1 42.2% เข็มที่ 2 18.3% เข็มที่ 3 0.7%
– สงขลา เข็มที่ 1 36.1% เข็มที่ 2 20.6% เข็มที่ 3 1.2%

6.ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 317,447,477 โดส ได้แก่
1). อินโดนีเซีย จำนวน 119,638,458 โดส (27.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
2). ไทย จำนวน 42,477,514 โดส (42.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
3). ฟิลิปปินส์ จำนวน 40,030,388 โดส (20.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
4). มาเลเซีย จำนวน 39,438,116 โดส (66.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
5). เวียดนาม จำนวน 31,254,856 โดส (26.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
6). กัมพูชา จำนวน 22,196,554 โดส (68%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
7). สิงคโปร์ จำนวน 8,993,985 โดส (77.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
8). พม่า จำนวน 8,256,673 โดส (9.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
9). ลาว จำนวน 4,630,331 โดส (37.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
10). บรูไน จำนวน 385,602 โดส (53.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ

7.จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1). เอเชียและตะวันออกกลาง 68.35%
2). ยุโรป 11.95%
3). อเมริกาเหนือ 10.10%
4). ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.92%
5). แอฟริกา 2.18%
6). โอเชียเนีย 0.5%

8.ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1). จีน จำนวน 2,156.94 ล้านโดส (77% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2). อินเดีย จำนวน 766.98 ล้านโดส (28%)
3). สหรัฐอเมริกา จำนวน 382.29 ล้านโดส (59.7%)
4). บราซิล จำนวน 214.67 ล้านโดส (52.1%)
5). ญี่ปุ่น จำนวน 148.78 ล้านโดส (58.9%)
6.) อินโดนีเซีย จำนวน 119.64 ล้านโดส (27.6%)
7.) เยอรมนี จำนวน 104.95 ล้านโดส (63.2%)
8.) ตุรกี จำนวน 103.58 ล้านโดส (62.3%)
9.) เม็กซิโก จำนวน 93.59 ล้านโดส (36.7%)
10.) สหราชอาณาจักร 92.65 ล้านโดส (69.4%)

9.ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1). มัลดีฟส์ (96.2% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
2). สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (89.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
3). บาห์เรน (85.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
4). อุรุกวัย (84.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
5). กาตาร์ (82.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
6). อิสราเอล (80.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
7). ชิลี (79.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
8). สิงคโปร์ (77.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
9). จีน (77.5%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac และ CanSino)
10). โปรตุเกส (75.6%) (ฉีดวัคซีนของ Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford และ J&J)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ อว.เผยไทยฉีดวัคซีนแล้ว 42,477,514 โดส ได้เข็มแรก 42.4% ใช้ "ซิโนแวค" มากสุด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง