สธ. เผยคำแนะนำ คนฉีดโมเดอร์นา ส่วนฉีดซิโนฟาร์มครบ มิ.ย. ติดต่อรับเข็ม 3 ฟรี ถ้าฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วแพ้ ขอให้เปลี่ยนชนิดวัคซีนได้

วันที่ 5 พ.ย.64 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประชุมเมื่อวันที่ 4 พ.ย. และมีมติซึ่งนำเสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์และสาธารณสุข (อีโอซี) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เห็นชอบให้ไปดำเนินการ คือคนรับวัคซีนเข็มกระตุ้นกรณีรับแอสตร้าฯ 2 เข็ม ให้กระตุ้นเข็ม 3 ระยะห่าง 6 เดือนขึ้นไปหลังเข็ม 2 ได้

ดังนั้น คนที่ฉีดแอสตร้าฯ ครบช่วง พ.ค. – มิ.ย. ขอให้ไปรับเข็ม 3 ตามความสมัครใจที่ รพ.ใกล้บ้าน แต่ไปลงทะเบียนก่อน เพื่อไม่ให้แออัด โดยแสดงความจำนงต้องการฉีดล่วงหน้า แต่หากที่ใดมีความพร้อมก็ฉีดได้เลย ซึ่งสามารถรับได้ทั้งไฟเซอร์ซึ่งเป็นวัคซีนหลักของประเทศ หรือคนที่จองโมเดอร์นาไว้ก็ฉีดได้เนื่องจากเป็น mRNA เหมือนกันหรือขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์อีกชั้น

ทั้งนี้ ที่กำหนดไว้ 6 เดือนเนื่องจากพิจารณาเรื่องระยะเวลา หากฉีดเร็วเกินไป ภูมิอาจขึ้นไม่ดี แต่ถ้าฉีดช้าภูมิอาจตกและมีโอกาสติดเชื้อได้ ความสมดุลระยะเวลาการฉีดจึงสำคัญ

ทั้งนี้ กรณีฉีดวัคซีนเข็มแรก เช่น แอสตร้าฯ มีอาการไข้สูง ท้องเสีย เป็นไข้หลายวัน จนไม่อยากฉีดเข็ม 2 หรือแพทย์พิจารณาว่ามีอาการข้างเคียงค่อนข้างมาก ให้เปลี่ยนเป็นชนิดอื่นต่อไป คณะอนุฯ มีมติว่า กรณีแพ้วัคซีนขอให้เปลี่ยนชนิดวัคซีนได้ กรอบการฉีดเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือตามดุลยพินิจของแพทย์ เช่น แอสตร้าฯ แล้วแพ้มีอาการรุนแรงฉีดอีกเข็มไม่ได้ ก็ฉีดไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาได้

แต่ไม่แนะนำเป็นซิโนแวคหรือซิโนฟาร์ม เพราะเราไล่การฉีดจากเชื้อตาย ไวรัลเวคเตอร์และ mRNA แต่หากเข็ม 1 เป็นซิโนแวคแล้วแพ้ เข็ม 2 อาจใช้แอสตร้าฯ ได้ ส่วนคนที่แพ้ไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา ก็จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป ภายใต้ตามดุลยพินิจของแพทย์

นพ.โอภาส กล่าวว่า ส่วนการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา ขณะนี้อยู่ในการตรวจสอบคุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะอนุฯ มีคำแนะนำการฉีดโมเดอร์นา ดังนั้น 1.ฉีดตามเอกสารกำกับยาของบริษัท คือ ระยะห่าง 2 เข็ม ประมาณ 4 สัปดาห์ สามารถฉีดได้อายุ 12 ปีขึ้นไป

ส่วนการฉีดสูตรไขว้ เช่น ซิโนแวค-โมเดอร์นา , แอสตร้าฯ – โมเดอร์นา , ซิโนฟาร์ม – โมเดอร์นา หรือไฟเซอร์-โมเดอร์นา ก็ฉีดห่างกัน 4 สัปดาห์เช่นกัน ตามเอกสารกำกับยาผู้ผลิต คิดเสียว่าไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเป็นชนิด mRNA เหมือนกัน ก็ฉีดทดแทนกันได้ อันไหนฉีดไฟเซอร์ได้ก็ฉีดโมเดอร์นาได้ ส่วนการฉีดกระตุ้นซิโนแวค 2 เข็มหรือซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ก็สามารถฉีดโมเดอร์นาได้ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไปหลังเข็ม 2

ส่วนแอสตร้าฯ 2 เข็มใช้เวลาประมาณ 6 เดือน วันนี้ทางอีโอซี สธ.มีมติรับทราบเห็นชอบให้ดำเนินการตามนี้ จุดฉีดแต่ละจังหวัดให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนำคำแนะนำนี้ไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์จังหวัดตนเอง ประชาชนที่ต้องการฉีดให้ติดต่อจุดที่เคยฉีดหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อลงทะเบียนหรือนัดหมายมาฉีด ถ้าจุดนั้นเตรียมวัคซีนแล้วก็ฉีดได้เลย ถ้าไม่พร้อมก็นัดหมายวัน

ส่วนการฉีดซิโนฟาร์ม 2 เข็มจะกระตุ้นเมื่อไร สามารถรับเข็ม 3 ด้วยแอสตร้าฯ ได้ เพราะใช้หลักการเดียวกับซิโนแวค ซึ่งขณะนี่มีการประสานงานกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ส่งเอกสารศึกษามาเพิ่มเติม ผู้ที่รับซิโนฟาร์ม 2 เข็ม สามารถติดต่อจุดฉีดวัคซีนของท่าน หรือ สสจ.เพื่อลงทะเบียนรับเข็มกระตุ้นได้ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม การฉีดซิโนฟาร์ม ต่างกัน เนื่องจากเป็นโรงงานซื้อวัคซีนแล้วติดต่อ รพ.มาฉีด หรือ อบต.ติดต่อ รพ.มาฉีด ขอให้ผู้ฉีดวัควีนหรือดูแลวัคซีนในโรงงานไปติดต่อจุดฉีดเดิมมีวัคซีนพร้อมให้ฉีดไหมหรือ สสจ. ถ้ามีวัคซีนพร้อม เราก็ฉีดแอสตร้าฯ ให้

ขณะนี้เรามีในทุกจังหวัดมาก ขอให้ประสานกันก่อน ไม่อยากให้เห็นภาพวอล์กอินแออัด ให้ติดต่อนัดหมายกันให้ดีก่อน ส่วนฉีดซิโนฟาร์มหรือซิโนแวคที่ฉีดครบตั้งแต่ มิ.ย.ลงไป ให้ไปรับวัคซีนก่อน เพราะฉีดครบ ก.ค.ยังไม่นานภูมิยังอยู่ เราพยายามให้คนฉีดครบก่อนได้ฉีดก่อน

โดยไปขอรับคำปรึกษาที่จุดที่เคยฉีดหรือลงทะเบียนที่ สสจ.ใกล้บ้าน ซึ่งการฉีดวัคซีนกระตุ้นของกลุ่มฉีดซิโนฟาร์ม เป็นการฉีดฟรี แต่ฉีดวัคซีนฟรีเฉพาะที่เรามี แต่ไม่ใช่โมเดอร์นา

เมื่อถามกรณีคนฉีดวัคซีนไขว้ “ซิโนแวค-แอสตร้าเซนเนก้า” ต้องการฉีดกระตุ้น นพ.โอภาส กล่าวว่า สูตรไขว้ซิโนแวค-แอสตร้าฯ ภูมิคุ้มกันขึ้นมาพอๆกับแอสตร้าฯ 2 เข็ม จึงควรใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือนถึงจะฉีดเข็มกระตุ้น คณะอนุฯ กำลังรอดูข้อมูลอีกครั้ง

เพราะคนที่ฉีดสูตรนี้ส่วนใหญ่ยังไม่ถึง 5-6 เดือน จึงมีเวลาตรวจสอบข้อมูล แต่คิดหลักการเดียวกันใช้เวลา 5-6 เดือน ส่วนจะฉีดกระตุ้นด้วยแอสตร้าฯ หรือไฟเซอร์ ขอรอคณะกรรมการฯพิจารณา

ถามว่าคนฉีดสูตรซิโนแวค-แอสตร้าฯ มีการจองโมเดอร์นาไว้ และต้องการฉีดกระตุ้นภายในปีนี้ มีคำแนะนำหรือไม่ นพ.โอภาส กล่าวว่า วัคซีนมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง การฉีดสูตรไขว้และสูตรปกติ มีความปลอดภัยเหมือนกัน จึงฉีดกระตุ้นได้ โดยจากเชื้อตายมาก่อน ไวรัลเวคเตอร์ และmRNA แต่ควรกระตุ้นเข็ม 3 ห่างเท่าไหร่

หลักการคือ 5-6 เดือน การฉีดห่าง ภูมิคุ้มกันขึ้นดีกว่า การฉีดเร็วบางทีภูมิคุ้มกันขึ้นไม่ดี และภูมิอาจตกเร็วก็ต้องฉีดกระตุ้นเร็ว จึงควรฉีดเวลาที่เหมาะสม อย่างอังกฤษ อิสราเอลที่ระบาด เพราะเชื่อว่าวัคซีนดีจริง แต่เวลาผ่านไปภูมิตกเร็ว ส่วนตัวแนะนำรอสัก 5 เดือน แล้วค่อยฉีดเข็ม 3 ดีกว่า

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน