ผู้ว่าฯ โคราช ออกมาตรการคุมเข้ม โควิด ขอประชาชนออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น หลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง ขอผู้ประกอบการให้พนักงานทำงานที่บ้าน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 10 ม.ค.2565 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้มีข้อสั่งการไปยัง 32 อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับมาตรการเข้มป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19

โดยผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดหลังปีใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะ นานกว่า 4 ชั่วโมง หรือไปในสถานที่ที่มีคนรวมกลุ่มจำนวนมาก ขอให้เฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเอง อย่างน้อย 14 วัน รวมถึง ให้ทำงานที่บ้าน เวิร์คฟอร์มโฮม ในสัปดาห์แรก, ตรวจ ATK อย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 3 วัน ก่อนกลับเข้าทำงาน และหากพบผลตรวจเป็นบวก ให้รีบติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อรับการดูแลที่บ้าน

ผู้ว่าฯ โคราช ออกมาตรการคุมเข้ม โควิด ขอประชาชนออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น หลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง

ผู้ว่าฯ โคราช ออกมาตรการคุมเข้ม โควิด ขอประชาชนออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น หลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง

ส่วนผู้ประกอบการ หรือสถานประกอบการ ขอความร่วมมือจัดให้มีมาตรการให้พนักงานทำงานที่บ้าน เวิร์คฟอร์มโฮม, เฝ้าระวังอาการป่วย อย่างน้อย 14 วัน ตรวจคัดกรองด้วย ATK พนักงานก่อนกลับเข้าทำงานในโรงงานหรือสถานประกอบการ ซึ่งหากพบผู้ติดเชื้อ ให้รีบส่งต่อเข้ารับการรักษา ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ให้กักตัว 14 วัน โดยเน้นให้เปิดทำงานได้ภายใต้การควบคุมกำกับรูปแบบ Bubble&Seal

ในขณะที่ประชาชนทั่วไปขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคแบบครอบจักรวาล Universal Prevention เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโควิด 19 กับโอมิครอน ช่วงหลังปีใหม่ โดยให้ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น, เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น 1-2 เมตรทุกสถานที่ ทุกกิจกรรม, สวมหน้ากากอนามัย ทับด้วยหน้ากากผ้า เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มากกว่า 2 คน,

ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์หลังการสัมผัสวัตถุ สิ่งของ, หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้ากากอนามัย ใบหน้า จมูก ตา, ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ขอให้หลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน หรือใช้เวลานอกบ้านให้น้อยที่สุด, ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณผิวสัมผัสบ่อย ๆ, แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด, ทานอาหารที่ปรุงสุก และงดการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

โดยหากพบว่า ตนเองมีความเสี่ยง ควรแยกตัวจากผู้อื่น ประมาณ 2 สัปดาห์, ตรวจคัดกรอง ATK หลังจากสัมผัสโรค ประมาณ 3-5 วัน และถ้าไม่พบ อีก 3-5 วันขอให้ตรวจซ้ำ กับถ้ามีอาการขอให้รีบแจ้งสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อรับตัวเข้ารักษา

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน