ตร. ผนึกกำลังร่วมธนาคารกรุงไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ ป้องกันและแจ้งเตือนภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่านแอพพลิเคชัน เป๋าตัง

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 66 ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร เป็นผู้แทนลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ การเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการแจ้งเตือนภัยจากการหลอกลวง ทางสื่อออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนลงนามร่วม โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยา

สำหรับบันทึกความเข้าใจความร่วมมือฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล ข้อเท็จจริง ในการแจ้งเตือนภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีการหลอกลวงทางสื่อออนไลน์ และข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางการเงิน หรืออาชญากรรมทางการเงิน (Financial Fraud) ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อน รวมถึงความเสียหายให้แก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญเพื่อกระตุ้นเตือนประชาชนผู้ใช้งานในการทำธุรกรรมโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มีสติ รู้เท่าทันกลโกง ไม่หลงอุบายการหลอกลวงของมิจฉาชีพ ผ่านประชาสัมพันธ์ทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้งานเป็น จำนวนกว่า 40 ล้านรายและครอบคลุมผู้ใช้งานทุกกลุ่มอาชีพ บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ จะได้มีการประเมินผลงานเพื่อยกระดับการพัฒนาด้านต่างๆ ทุก 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อแสวงหาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด ร่วมถึงการก่อเหตุอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์หากท่านใดมีข้อมูล เบาะแสการกระทำความผิด หรือต้องการ
ขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งข้อมูลมายังสายด่วน 191 และ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสถานีตำรวจในพื้นที่ หรือใกล้เคียง

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน