นายซึโทมุ มิยาโกชิ ที่ปรึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ ด้านเทคนิคการปลูกข้าว บริษัท สยามคูโบต้า จำกัด เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดข้าวของโลกมีการแข่งขันสูง เพราะทุกประเทศไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ไทยและเพื่อนบ้านล้วนปลูกข้าวและมีผลผลิตที่สูงกว่าการบริโภคในประเทศ จึงจำเป็นต้องส่งออก หากไทยยังต้องการปลูกข้าวเพื่อส่งออก สิ่งที่ต้องพยายามคือการลดต้นทุนเพื่อให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น มีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น เพราะขณะนี้ต้องยอมรับไม่เคยเห็นข้าวไทยวางขายในญี่ปุ่น เพราะคนญี่ปุ่นไม่กินข้าวไทย เพราะข้าวไทยคุณภาพต่ำแต่ที่ซื้อไปส่วนใหญ่ไปแปรรูปเป็นเส้นหมี่ เมื่อต้องซื้อเพื่อแปรรูปข้าวไทยจึงมีราคาต่ำเทียบกับต้นทุนที่ลงไป ชาวนาไทยจึงจนอยู่มาก
รัฐบาลไทยต้องเร่งพัฒนาข้าวให้เป็นสินค้าเพื่อเพิ่มรายรับของชาวนา สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่นก็ปลูกข้าวเพื่อการส่งออก สหรัฐอเมริกาพยายามนำข้าวเข้ามาขายในญี่ปุ่นเพราะคนญี่ปุ่นกินข้าวแพง แต่ต้องยอมรับว่าขณะนี้ญี่ปุ่นก็มีผลผลิตข้าวที่มากกว่าการบริโภคในประเทศจนต้องส่งออกเช่นกัน
นายซึโทมุ กล่าวอีกว่า สยามคูโบต้าเตรียมนำโปรแกรมโซลูชั่น แนะแนวทางการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีการปลูกข้าวจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อลดต้นทุนการเพาะปลูกประมาณ 30% หลังจากที่ญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ชาวนาญี่ปุ่นมีอายุเฉลี่ย 66 ปี หรือประมาณ 65% ของชาวนาทั้งหมดเป็นคนแก่ ซึ่งอีกไม่นานชาวนาประเทศไทย เวียดนาม เมียนมา ก็จะมีอายุมากคนหนุ่มสาวไม่ทำนา ประชากรที่เป็นชาวนาจะลดลงต่อเนื่องไม่ต่างกับญี่ปุ่น

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

cf8cbc3b
เมื่อประชากรชาวนาลดลงและมีอายุสูงขึ้นก็ทำนาไม่ไหว ญี่ปุ่นจึงคิดค้นโปรแกรมปลูกข้าวที่เรียกว่าโปรแกรมโซลูชั่น แนะแนวทางการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีการปลูกข้าวจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อลดต้นทุนการเพาะปลูก ลดเวลาและใช้แรงงานน้อยลง เพราะจะนำเครื่องจักรและโปรแกรมโซลูชั่นเข้ามาช่วยทำนา โดยใช้นวัตกรรมการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยผงเหล็กที่ผสม ปุ๋ย แล้วใช้รถปลูกข้าวหยอดเมล็ดลงดิน โดยการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวจะสามารถ ทนต่ออุทกภัย ลดความเสี่ยงที่นกจะมาจิกกินเมล็ดข้าว หลังจากนั้นก็ปล่อยน้ำเข้าที่นารอถึงเวลาเก็บเกี่ยว ขั้นตอนเก็บเกี่ยวก็จะใช้เครื่องจักรแรงงานจึงลดความสำคัญแรง
“โปรแกรมโซลูชั่นที่สยามคูโบต้าจะนำมาใช้ในการแนะนำชาวนาไทยให้ปลูกข้าวนี้ ในญี่ปุ่นจะได้ผลผลิต 900 กิโลกรัม(กก.)/ไร่ เมื่อนำมาใช้กับเมืองไทย สิ่งที่จำเป็นคือ การรวมนาให้มีแปลงใหญ่ขึ้น ต้นทุนจะลดลง 30% ลดแรงงานลดเวลา 60% ลดการใช้เมล็ดพันธุ์เหลือ 3 กก./10ไร่ ขณะที่ไทยใช้ประมาณ 1 กก./ไร่ ซึ่งการใช้โปรแกรมโซลูชั่นสำหรับปลูกข้าว คือการนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรมาใช้ จะดำเนินการปลูกข้าวตามปฏิทินการเพาะปลูก ที่สยามคูโบต้า ร่วมกับนักวิจัยญี่ปุ่นลงพื้นที่เพื่อศึกษาการเพาะปลูกข้าวของไทย”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน