Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 8 เม.ย. 2563

‘ฉัตรชัย’เดินหน้ายึดพื้นที่ส.ป.ก.เลี่ยงการปะทะ-ห้ามใช้ความรุนแรง

26 ก.ค. 2559 - 18:46 น.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังการประชุมแผนปฏิบัติการยึดคืนพัฒนาและจัดสรรพื้นที่ ส.ป.ก. ที่มีการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่า การประชุมครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย คือ กรมบังคับคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. จังหวัด)29 จังหวัดที่มีปัญหาเพื่อให้รับทราบถึงแผนปฏิบัติการยึดพื้นที่คืนตามคำสั่งของหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 36/2559 การทำงานครั้งนี้ต้องร่วมมืออย่างบูรณาการในกรอบของคำสั่งคสช.เป็นหลัก การยึดคืนพื้นที่ต้องระมัดระวังไม่ให้มีการการปะทะหรือการใช้ความรุนแรง ทุกอย่างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย

1.ขั้นเตรียมการ ซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่ 3 กลุ่ม อยู่ในข่ายที่ต้องยึดคืน คือผู้ถือครองเกิน 500 ไร่ขึ้นไป ผู้ที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 แล้วนำไปขายต่อเกิน 100 ไร่ และพื้นที่ที่สิ้นสุดการฟ้องบังคับคดีแล้วแต่ยังไม่คืน

2.การแจ้งเตือน คือการปิดประกาศให้ทุกพื้นที่รับทราบที่ดำเนินการไปแล้ว เหลือที่เชียงใหม่กับเชียงรายที่แนบท้ายประกาศยังอยู่ระหว่างการปรับแก้ ซึ่งส.ป.ก. จะต้องเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ส่วนพื้นที่ที่มีการบังคับคดีไปแล้วจะต้องย้ายออกภายใน 30 วัน

14686620161468662047l

3.การยึดคืน เมื่อผ่านพ้น 30 วันไปแล้วไม่มีผู้แสดงตน ส.ป.ก. จะเข้าไปยึดและรื้อถอนได้ทันที กรณีที่มีผู้แสดงตนจะต้องใช้เวลาการพิจารณาอีก 30 วัน หากพบการถือครองไม่ถูกต้องก็ต้องฟ้องบังคับดีต่อไป โดย ส.ป.ก.จังหวัด จะจัดทำบัญชีทรัพย์สินก่อนดำเนินการ หากมีผู้ขัดขวางให้แจ้งความดำเนินคดี การรื้อถอนครั้งนี้ให้ดำเนินการโดยส.ป.ก.จังหวัด ถ้าไม่สามารถทำได้ ทำยาก ให้ขอความร่วมมือจากกองทัพ หรือจ้างผู้รับเหมา โดยต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ

4.การปรับปรุงพื้นที่ พัฒนาที่ดิน ต้องมีการออกแบบ ในขั้นตอนนี้จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ให้ ส.ป.ก. เป็นผู้จัดสรรงบประมาณ และร่วมมือกับกองทัพดำเนินการ

และ5.การจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกร ให้ร่วมกับคสช. โดยใช้โมเดล ให้เกษตรกรเข้าทำกินและอยู่อาศัยในลักษณะไม่ให้กรรมสิทธิ์และให้บริหารจัดการที่ดินในรูปแบบกลุ่มหรือสถาบันเกษตรกร ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เป็นต้นแบบ

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวอีกว่าเพื่อให้เห็นความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่ดังกล่าว ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งวอรูมที่ สงป.ก. ด้วย โดยให้ทุกจังหวัดรายงานในเวลา 15.00 น. ของทุกวัน กรณีเร่งด่วนให้รายงานทันที ในขณะนี้มีการคืนพื้นที่มาแล้ว 2 แปลงที่ จำนวน 2,423 ไร่ แยกเป็น ที่ดินที่เกิดจากการถือครองเกิน 500 ไร่ 1 แปลง 1,263 ไร่ และที่ดินที่บังคับคดีสิ้นสุดแล้ว 1,160 ไร่ ซึ่งส.ป.ก.จะออกคำสั่งให้ส.ป.ก.จังหวัดเข้าไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับกรณีที่ดินของบริษัทจิวกังจุ๊ย จำกัด ที่กระบี่ ตามที่มีเกษตรกรยื่นหนังสือร้องเรียนขอถือครองต่อนั้น ให้สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาเข้าสู่ขั้นตอนของบังคับของการฟ้องร้องต่อศาล โดยแยกออกมาเป็นกรณีพิเศษ


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ‘ฉัตรชัย’เดินหน้ายึดพื้นที่ส.ป.ก.เลี่ยงการปะทะ-ห้ามใช้ความรุนแรง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง