Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 26 ก.พ. 2563

เหมืองทองอัคราฯยื่นอุทธรณ์โดนครม.สั่งปิดสิ้นปีนี้

26 ก.ค. 2559 - 19:00 น.

นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ ผู้จัดการฝ่ายประสานกิจการภายนอก บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าจากมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ให้ยุติกิจการเหมืองทองคำในประเทศไทยภายในสิ้นปี 2559 ซึ่งในส่วนของอัคราฯ ทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้ต่อใบอนุญาตกิจการโลหะกรรมให้เพียง 7 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.-31 ธ.ค.2559 ทำให้ต้องปิดเหมืองทองคำทั้งหมดภายในปีสิ้นปี้นั้น ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างรอคำตอบจาก กพร. หลังจากที่ได้ยื่นจดหมายอุทธรณ์ขอความเป็นธรรมไป

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังเดินหน้าสานต่อกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบเหมืองต่อไป โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเหมือนที่ผ่านมา ตามพันธสัญญาที่เคยให้ไว้ ซึ่งล่าสุดบริษัทได้นำเงิน 45 ล้านบาท เข้าสู่กองทุนพัฒนาท้องถิ่น โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร เพื่อพัฒนาด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนรอบๆ เหมืองแร่ทองคำชาตรี โดยเฉพาะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบเหมืองอย่างแท้จริง และช่วยต่อยอดโครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ ที่บริษัทและหน่วยงานบริหารราชการในท้องถิ่นได้ริเริ่มไว้ให้ยั่งยืนต่อไป

“เงินสนับสนุนจำนวนนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาที่บริษัทยินดีทำเพื่อชุมชน และถือเป็นเรื่องน่าเสียดายหากกองทุนนี้ ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในอีกหลายกองทุน และอีกหลายโครงการที่บริษัทสนับสนุนจะต้องสิ้นสุดลงในปี 2559 นี้ เนื่องจากบริษัทได้วางแผนการพัฒนาชุมชนไว้อีกหลายโครงการเพื่อให้ครอบคลุมการพัฒนาชีวิตของคนในชุมชนในทุกๆ ด้าน อาทิ การสนับสนุนด้านการศึกษา การบรรเทาภัยแล้ง การปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม และการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจไปจนสิ้นอายุเหมืองในปี 2571” นายเชิดศักดิ์ กล่าว

มีรายงานว่าจากการประชุมคณะบริหารกองทุนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 กค ที่ผ่านมานั้น ตั้งอนุกรรมการซึ่งมีนายอำเภอรอบเหมือง 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอทับคล้อ จ.พิจิตร, อำเภอวังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ และอ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เป็นประธานเพื่อพิจารณากลั่นกรองการใช้จ่ายเงินของแต่ละอำเภอ ล่าสุดให้แต่ละหมู่บ้านจัดทำโครงการผ่านความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้านในวงเงินหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท จำนวน 29 หมู่บ้าน รวม 29 ล้านบาท ครอบคลุมด้านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้ส่งโครงการมาที่อำเภอภายในวันที่ 25 ก.ค.2559 นี้ ส่วนวงเงินที่เหลืออีก 16 ล้านบาทนั้น ทางหน่วยงานราชการอื่นๆ จะเป็นผู้พิจารณานำเงินนี้ไปใช้พัฒนาชุมชนในด้านอื่นๆ ตามสมควร

นางสิริรัตน์ ม่วงวัดท่า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 บ้านเขาหม้อ ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ. พิจิตร กล่าวว่า โครงการเงินจำนวน 45 ล้านบาทที่สนับสนุนโดยบริษัทอัครามีความคืบหน้าเป็นอย่างดี และจะถูกนำมาจัดสรร เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาชุมชนต่อไป ในฐานะผู้ใหญ่บ้านซึ่งรับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง มองว่าโครงต่างๆ เหล่านี้จะได้รับการสนับสนุน ช่วยให้ลูกบ้านตั้งต้นได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ เหมืองทองอัคราฯยื่นอุทธรณ์โดนครม.สั่งปิดสิ้นปีนี้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง