Khaosod
Online

วันจันทร์ ที่ 24 ก.พ. 2563

คาดมะพร้าวเถื่อนทะลักไทยต้นตอฉุดราคาในประเทศดิ่ง พาณิชย์แจงไม่เกี่ยวนำเข้า

25 ก.ย. 2561 - 15:48 น.

พาณิชย์แจงเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว ยันปัญหาราคาตกต่ำ ไม่ได้เกิดจากมะพร้าวนำเข้า มีสถิติชี้ชัดยอดนำเข้า 8 เดือน แค่ 1.95 แสนตัน ลดลง 27.03% น่าจะเป็นมะพร้าวเถื่อน ประสานกรมศุลฯ ตรวจสอบแล้ว

คาดมะพร้าวเถื่อนทะลัก - นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีที่ภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ และชาวสวนจังหวัดภาคใต้อีกหลายจังหวัดขอให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคามะพร้าวผลตกต่ำ โดยมีการกล่าวหาว่า เป็นผลมาจากมะพร้าวนำเข้าจากต่างประเทศ ว่า กรมฯ ได้มีการตรวจสอบแล้ว พบว่าอาจมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง เพราะเมื่อพิจารณาสถิติการนำเข้าในช่วง 8 เดือนของปี 2561 (ม.ค.-ส.ค.) มีการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศปริมาณ 195,303 ตัน ลดลง 27.03% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีการนำเข้า 268,672 ตัน ซึ่งการนำเข้าอาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักตามที่กลุ่มเกษตรกรมีความเข้าใจ

ทั้งนี้ ปัญหาที่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวได้รับความเดือดร้อนจากราคามะพร้าวตกต่ำ อาจมีความเป็นไปได้ว่ามะพร้าวที่สร้างความเดือนร้อนอยู่ในท้องตลาด เป็นมะพร้าวที่มีแหล่งที่มาไม่ถูกต้อง ซึ่งกรมฯ ได้ประสานไปยังกรมศุลกากร เพื่อให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้ามะพร้าวแล้ว และที่ผ่านมา มีการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเข้มงวด โดยตั้งแต่เดือนพ.ค. 2561 กรมการค้าภายใน ได้ประสานกรมศุลกากร เพื่อเพิ่มความเข้มงวด ตรวจสอบ ปราบปรามการลักลอบนำเข้ามะพร้าวเถื่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ผลิตมะพร้าวในประเทศ

ส่วนข้อเรียกร้องให้ภาครัฐชะลอการนำเข้ามะพร้าว ทั้งมะพร้าวผล น้ำกะทิ และมะพร้าวขาวแช่แข็งจากต่างประเทศ กรมฯ ได้รับทราบและตระหนักถึงความเดือดร้อนของเกษตรกร และได้พิจารณาเพื่อหามาตรการดูแลอย่างต่อเนื่อง แต่ในประเด็นการใช้มาตรการห้ามนำเข้า พบว่าจะเป็นการขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) จึงได้พิจาณาแนวทางออกอื่น ซึ่งพบว่าสามารถที่จะนำมาตรการที่มิใช่ภาษีเข้ามาใช้ในการชะลอการนำเข้าได้

สำหรับการเสนอให้ภาครัฐ กำหนดราคากลางของมะพร้าว กรมฯ ขอเรียนว่า ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมฯ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ขณะที่การเสนอให้ทบทวนระเบียบการนำเข้า ที่ต้องการให้มีแต่อุตสาหกรรมน้ำกะทิเป็นผู้นำเข้าและต้องแนบข้อมูลการนำเข้าย้อนหลัง 2 ปี และกำหนดบทลงโทษผู้กระทำผิดเงื่อนไขการนำเข้านั้น กรมฯ จะส่งให้ทั้ง 2 เรื่องนี้ ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณากำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธินำเข้าและเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง รวมถึงกำหนดบทลงโทษต่อไป


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ คาดมะพร้าวเถื่อนทะลักไทยต้นตอฉุดราคาในประเทศดิ่ง พาณิชย์แจงไม่เกี่ยวนำเข้า
ข่าวที่เกี่ยวข้อง