บขส.ยันรถโดยสารสาธารณะทุกคัน ต้องติดจีพีเอสภายใน 31 มี.ค.นี้

พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด(บขส.) กล่าวว่า อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับรถตู้โดยสารสาธารณะเอกชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ บขส. หรือรถตู้ร่วมบริการ บขส. ประมาณ 4,000 คัน เพื่อแยกประเภทให้ชัดเจน หากจะต้องปรับเปลี่ยนจากรถตู้เป็นมินิบัสหรือไมโครบัส จะต้องดำเนินการในรูปแบบใด เนื่องจากในจำนวนรถตู้ร่วมบริการดังกล่าว มีทั้งที่เป็นนิติบุคคล รถส่วนบุคคล หรือบางคนก็มีรถตู้ที่นำออกมาวิ่งหลายคัน

“จากจำนวนทั้งหมด 4,000 คัน พบว่าเป็นรถตู้ส่วนบุคคลหรือพวกรายเล็ก รายย่อยมากถึง 3,000 ราย จึงต้องดูรายละเอียดให้ชัดเจน โดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และความเป็นไปได้”พล.ต.อ.อำนาจ กล่าวและว่าส่วนแผนกำหนดให้รถทุกคันต้องติดตั้งระบบติดตามผ่านดาวเทียม(จีพีเอส) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มี.ค. นี้ ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะจะต้องติดให้ครบทั้งหมด โดยขณะนี้ยังไม่มีรายใดขอผ่อนผันระยะเวลา ทั้งนี้หากภายหลังวันที่ 31 มี.ค. ตรวจพบ รถไม่ติดจีพีเอส อาจจะใช้มาตรการแจ้งเตือนก่อน แต่หากยังไม่ดำเนินการ อาจจะจับปรับต่อไป

ด้านกรมการขนส่งทางบก รายงานตัวเลขร้องเรียนเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะ ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนทางเลขหมาย 1584 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2559 ว่ามีรวมทั้งหมด 2,676 ครั้ง แบ่งเป็น 1.ขับรถประมาท น่าหวาดเสียว จำนวน 669 ครั้ง 2.เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ทางราชการกำหนด 272 ครั้ง 3.ไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้าย 114 ครั้ง 4.ประตูอัตโนมัติหนีบผู้โดยสาร 1 ครั้ง 5.พนักงานเก็บค่าโดยสารและพนักงานขับรถแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ 308 ครั้ง 6.บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง 230 ครั้ง 7.พนักงานเก็บค่าโดยสารและพนักงานขับรถสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติหน้าที่ 14 ครั้ง

8.ใช้รถออกนอกเส้นทางโดยไม่รับอนุญาต 51 ครั้ง 9.พนักงานเก็บค่าโดยสารและพนักงานขับรถแต่งกายไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด 10 ครั้ง 10.สภาพรถไม่มั่นคงแข็งแรง(รถเก่า แอร์ไม่เย็น เป็นต้น) 87 ครั้ง 11.ให้ผู้โดยสารลงก่อนถึงจุดหมายปลายทาง 230 ครั้ง 12.สภาพรถไม่สมบูรณ์(ควันดำ) 6 ครั้ง 13.จอดรถขวางทางจราจรขวางป้ายหยุดรถ 18 ครั้ง 14.ไม่ปิดประตูอัตโนมัติขณะเดินรถ 1 ครั้ง 15.ใช้รถผิดประเภท(รถป้ายดำ) 16 ครั้ง และ16.อื่นๆ 649 ครั้ง