SMART ส่องตลาดวัสดุก่อสร้าง-อิฐมวลเบาปี’60 ฟื้นตัวตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ

นายรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (SMART) ผู้ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบาด้วยระบบอบไอน้ำภายใต้ความดันสูงเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง และงานกั้นผนังอาคาร เปิดเผยถึงภาพรวมตลาดวัสดุก่อสร้าง-อิฐมวลเบาในประเทศในปี 2560 ว่า จะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่ไตรมาส 2 เป็นต้นไป โดยเป็นผลจากการลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่รูปแบบต่างๆ ของภาคเอกชน ซึ่งจะทำให้ความต้องการสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง-อิฐมวลเบาในประเทศมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้นตามไปด้วย

ส่วนภาพรวมการดำเนินงานบริษัท ในปี 2560 ตั้งเป้าหมายรายได้ 330 ล้านบาท คาดว่าจะเติบโตกว่าปีที่ผ่านมา ประมาณ 5% โดยบริษัทมีแผนขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ในช่วงครึ่งปีแรกจะเร่งบุกตลาดโครงการภาครัฐที่มีการลงทุนในโครงการต่างๆจำนวนมาก อาทิ โครงการก่อสร้างถนน รถไฟฟ้า รถไฟรางคู่ และมอเตอร์เวย์ คาดว่ามูลค่างานภาครัฐจะขยายตัวได้ ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนรายได้งานภาครัฐอยู่ที่ 20% ภาคเอกชน อยู่ที่ 80% อีกทั้งจะมีการทำตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ “อิฐมวลเบาประเภทตกแต่ง” มากขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

สำหรับการขยายตลาดกลุ่มประเทศ CLMV ที่ผ่านมาบริษัทมีการส่งสินค้าไปจำหน่ายในประเทศกัมพูชาและสปป.ลาว เพื่อใช้ในงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ โดยมีกระแสตอบรับที่ดีและมีออเดอร์สั่งซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศดังกล่าว อีกทั้งบริษัทตั้งเป้าสัดส่วนรายได้จากยอดขายต่างประเทศในปี 2560 อยู่ที่ 3-4%

ทั้งนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าเจรจาหาพันธมิตรเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อขยายตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV อย่างต่อเนื่อง อาทิ ประเทศพม่า โดยอยู่ระหว่างการเจรจาคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในปีนี้ การปรับกลยุทธ์ดังกล่าว จะทำให้การกระจายสินค้ามีความครอบคลุม และเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นในอนาคต