พาณิชย์ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจเข้มพ่อค้า-แม่ค้า ห้ามฉวยโอกาสโขกราคาช่วงเทศกาลปีใหม่ ขายเกินราคา กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายเจอโทษจำคุก 7 ปี

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

พาณิชย์สั่งตรวจเข้มผู้ประกอบการ – นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ ณ สถานีขนส่งหมอชิต 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ว่า ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน (คน.) และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด เพิ่มเติมจากการออกตรวจสอบที่ดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้ว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการตามสถานีขนส่งและสถานีรถไฟ เช่น ผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ให้บริการรับฝากของบริการรถเข็นสัมภาระ ให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างชัดเจน รวมทั้งกำชับให้คิดค่าสินค้าและบริการให้ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้ เพื่อป้องปรามมิให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายสินค้าและบริการสูงเกินสมควรในช่วงเทศกาลที่มีประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยมาใช้บริการกันอย่างคับคั่ง

นอกจากนี้ กรมการค้าภายในยังได้ส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบผู้จำหน่ายสินค้า และผู้ให้บริการตามสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งอื่นๆ ด้วย เช่น สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่ สถานีขนส่งเอกมัย สถานีรถไฟหัวลำโพง รวมทั้งท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในได้กำหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารปรุงสำเร็จ และจำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้ตรงตามป้ายราคาที่แสดงไว้ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 50 พ.ศ. 2561 เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ลงวันที่ 23 ม.ค. 2561 ข้อ 3 และข้อ 11 หากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 28 และโทษตามมาตรา 40 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง 10,000 บาท

สำหรับในภาพรวมปีนี้ราคาจำหน่ายสินค้าและค่าบริการบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต 2 ส่วนใหญ่มีราคาใกล้เคียงกับปีที่แล้ว เช่น ข้าวราดแกง 1 อย่าง ราคา 30 บาท/จาน ข้าวราดแกง 2 อย่าง ราคา 35 บาท/จาน ข้าวกะเพรา (หมู, ไก่) ราคา 35-40 บาท/จาน น้ำเปล่าขวดเพท ขนาด 600 มล. ราคา 7-10 บาท/ขวด ค่าบริการรับฝากสัมภาระเริ่มต้นที่ 20 บาท/ชิ้น

นอกจากนี้ กรมการค้าภายใน ยังได้เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคโดยได้จัดให้มีร้านหนูณิชย์พาชิมภายในสถานีขนส่งฯ โดยจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัด เช่น กลุ่มอาหารปรุงสำเร็จ ได้แก่ ข้าวกะเพราะหมู/ไก่+ไข่ดาว, ข้าวหมูกระเทียม+ไข่ต้ม, ข้าวหน่อไม้พริกแกง+ไข่ดาว, ข้าวหมูแดง ราคา 35 บาท/กล่อง, กับข้าวถุงละ 30-35 บาท, ข้าวเปล่าถุงละ 5-6 บาท เป็นต้น กลุ่มน้ำดื่ม ได้แก่ น้ำเปล่าขวดเพท ขนาด 500 มล. ราคา 7 บาท/ขวด, เครื่องดื่มบำรุงกำลัง (ตรา M-150, กระทิงแดง) ราคา 10 บาท/ขวด, กาแฟกระป๋อง ขนาด 180 มล. ราคา 17 บาท/กระป๋อง เป็นต้น

หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 กระทรวงพาณิชย์ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน