กยท. ไฟเขียวเยียวยาชาวสวน 3 พันบาท/ราย – พร้อมสงเคราะห์พื้นที่เสียหายตามจริง 1.6 หมื่นบาท/ไร่ แจ้งเกษตรกรเร่งขึ้นทะเบียนตรวจสอบครบจ่ายเงินทันทีใน 3 วัน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เยียวยาชาวสวนยาง 3 พันบาท/ราย – นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. ได้ลงพื้นที่สำรวจจำนวนชาวสวนยางพารา ที่ประสบภัยพายุปาบึกวันแรก ณ 8 ม.ค. 2562 เพื่อที่ กยท. จะได้เยียวยา และช่วยเหลือ ล่าสุดสรุปการช่วยเหลือชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนชาวสวนไว้กับ กยท. ออกเป็น 2 กรณี คือ กยท. จ่ายเงินเยียวยารายละ 3,000 บาท และส่วนที่ 2 คือสงเคราะห์ ช่วยเหลือตามสภาพความเสียหาย แต่ไม่เกินไร่ละ 16,000 บาท จากการสำรวจพบ ชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้ที่ กยท. ได้รับความเสียหายจากพายุปาบึก มีครอบคลุม 7 จังหวัดในภาคใต้ จำนวน 5,475 ราย จำนวน 17,397 ไร่

“กยท. เพิ่งเริ่มสำรวจความเสียหายของยางพารา เมื่อวันที่ 8 ม.ค.ที่ผ่านมา และได้เปิดให้เกษตรกรมาลงทะเบียนและแจ้งความเสียหาย หากตรวจสอบพบความถูกต้องทั้งจำนวนและเกษตรกร ภายใน 3 วัน กยท. จะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรชาวสวนอย่างเร่งด่วน โดยเงินที่ใช้เยียวยาและสงเคราะห์ จะได้จากเงินตามพระราชบัญญัติยางพารา 2558”

นายณกรณ์ กล่าวว่า สำหรับรายละเอียดพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย แบ่งเป็นภาคใต้ตอนบน มี จ.สุราษฎร์ธานี มีความเสียหาย 53 ราย พื้นที่ 85 ไร่ ภาคใต้ตอนกลาง เสียหาย 5,395 ราย รวมความเสียหาย 17,312 ไร่ แบ่งเป็น จ.นครศรีธรรมราช 5,395 ราย จำนวน 16,912 ไร่ ตรัง ความเสียหายยังไม่ทราบจำนวน แต่เบื้องต้นพื้นที่เสียหาย 250 ไร่ และพัทลุง จำนวนผู้เสียหายยังไม่รู้แต่จำนวนพื้นที่เบื้องต้นเสียหาย 150 ไร่ ภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ นราธิวาส สงขลา ยะลา ปัตตานี พบผู้เสียหายมาขึ้นทะเบียนไว้ 27 ราย แต่พื้นที่เสียหายยังไม่สามารถสรุปได้

ส่วนจังหวัดที่ได้รับรายงานว่าพื้นที่เกษตรไม่ได้รับความเสียหายจากพายุปาบึกได้แก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร กระบี่ พังงา ภูเก็ต และสตูล

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน