Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 1 พ.ย. 2563

เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี‘บ้านหลักศิลา’ บุรีรัมย์

7 ก.พ. 2562 - 23:13 น.

เปิดอย่างเป็นทางการอีกแห่งแล้วโครงการ‘ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี’ ล่าสุดคือ‘หมู่บ้านหลักศิลา’ ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งทำพิธีเปิดบริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหลักศิลา มีนายสุพล สวัสดิผล ปลัดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ เป็นประธานเปิดงาน นายศักดิ์ชาย เกรียงไกรยศ พัฒนาการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง และนายศิริศักดิ์ มาตรนอก ผู้ใหญ่บ้านบ้านหลักศิลา ชาวบ้านหลักศิลา ต้อนรับท่ามกลางแขก นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชน

ภายในงานมีกิจกรรมที่สร้างสีสันและความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานและนักท่องเที่ยวโดยในช่วงเช้า นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ รวมถึงกิจกรรมที่โดดเด่นของบ้านหลักศิลา เริ่มจาก‘ไหว้หลวงพ่อแสง’(พระครูโอภาส ธรรมรักษ์) อดีตเจ้าอาวาสวัดหลักศิลาที่เคารพนับถือของชาวบ้านและชุมชนใกล้เคียง ซึ่งท่านได้มรณภาพไปแล้วแต่จากแรงศรัทธาชาวบ้านจึงได้ร่วมใจกันสร้างองค์จำลองท่านขึ้นเพื่อให้ชาวบ้าน และนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้

นอกจากนี้ยังชมและสัมผัสกับความงดงามด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานของ "โบสถ์โบราณ" หรือที่เรียกว่า "สิมอีสาน" อายุกว่า 100 ปี แห่งเดียวในประเทศไทย ภายในเป็นที่ประดิษฐ์ฐาน "หลวงพ่อดู่" พระพุทธรูปสร้างจากไม้ประดู่ตามแบบอย่างศิลปะไทยลาวเป็นที่เคารพสักการะของชาวชุมชน ร่วมถ่ายภาพและเช็คอินกับ "ต้นมะม่วงยักษ์" อายุกว่า 100 ปี ชมสระพญานาค สัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อของชาวอีสาน ชม "หลักศิลา" หรือ "หินตั้ง" ซึ่งค้นพบในบริเวณนี้และเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน ตั้งอยู่ภายในวัดหลักศิลาซึ่งเป็นแลนด์มาร์ค นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตการทำอาหารพื้นถิ่น หัตถกรรม และการละเล่นพื้นบ้าน

ช่วงค่ำมีขบวนแห่และรำ ในพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน จากนั้นเข้าสู่พิธีเปิด "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหลักศิลา "มาโฮม มาฮัก บ้านหลักศิลา" โดย นายสุพล สวัสดิผล ปลัดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ การแสดงต้อนรับโดยนักแสดงของบ้านหลักศิลาในชุด "เซิ้งเก็บเห็ด" ที่สะท้อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้านหลักศิลา ดังคำขวัญที่ว่า "หมู่บ้านหลักหิน ถิ่นหลวงพ่อแสง ผ้าไหมตีนแดง แหล่งเห็ดโคนเห็ดไคหอม" การแสดงดนตรีเฉลิมฉลองโดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและชาวบ้านบ้านหลักศิลาดูแลและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ส่วนกิจกรรมวันที่ 2 ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมไหว้พระทำบุญตามประเพณี วิถีไทยพุทธ ณ วัดหลักศิลา ซึ่งเป็นศูนย์ร่วมจิตใจของชาวบ้านหลักศิลา รวมถึงชุมชนใกล้เคียง สนุกสนานกับกิจกรรมปั่นจักรยานชมธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวบ้านหลักศิลา ชม "ศูนย์เรียนรู้ครัวชุมชน บ้านหลักศิลา" แวะศูนย์อาชีพ ชมการทอผ้า จักสาน การเลี้ยงกบ การเกษตรวิถีพอเพียง ชมและทดลองทำอาหารพื้นถิ่น ชม-ช็อปสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย เครื่องจักสาน เป็นของฝากของขวัญจากชุมชนก่อนเดินทางกลับ

นายสุพล กล่าวว่าโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานรากโดยผ่านภาคการผลิตและบริการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวระดับหมู่บ้าน หรือ "แอ่งเล็ก" ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการพัฒนาและยกระดับสินค้าและบริการท่องเที่ยว โดยนำนวัตกรรมผสมผสานกับวิถีชีวิตของชุมชนมาสร้างสรรค์และต่อยอดการผลิตสินค้า OTOP และบริการ ทำให้ชุมชนมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้

“อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์มีหมู่บ้านที่ได้เลือกเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 4 หมู่บ้าน หมู่บ้านหลักศิลาถือเป็น 1 ใน 4 หมู่บ้านที่ได้รับเลือก มีอัตลักษณ์และเสน่ห์ของชุมชนที่จะสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณีที่ยังคงความเป็นวิถีของคนอีสานดั้งเดิม นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์ เรียนรู้การทำเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชิมอาหารพื้นถิ่นรสดั้งเดิม เช่น กบอั่ว ดักแด้สมุนไพร แกงยกโคก เที่ยวชมวัดหลักศิลา โบสถ์โบราณอายุ 100 ปีซึ่งมีที่นี่ที่เดียว มานมัสการของพร หลวงพ่อแสง หลวงพ่อดู่ ที่เคารพนับถือของชาวบ้าน”

ปลัดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ กล่าวและว่า ที่นี่เป็นจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาด นอกจากนี้ยังมีสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย สินค้าหัตถกรรม ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก ส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างคืนเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านหลักศิลาเรามีโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวด้วย จึงถือโอกาสนี้เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านหลักศิลา หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ของอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ที่เปิดหมู่บ้านพร้อมต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยว

 

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี‘บ้านหลักศิลา’ บุรีรัมย์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง