สรรพากรถอนขนห่าน 4 เดือนเกินเป้า 2.7 หมื่นล้าน แสดงให้เห็นว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยยังดี มีการบริโภคและภาคเอกชนยังมีผลประกอบการที่ดี

ถอนขนห่านเกินเป้า 2.7 หมื่นล. – นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า การเก็บภาษีของกรมสรรพากรเดือนม.ค. 2562 ซึ่งเป็นเดือนที่ 4 ของปีงบประมาณ 2562 ยังเกินกว่าเป้าหมายเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

ทั้งนี้ การเก็บภาษี 4 เดือนของปีงบประมาณ 2562 ได้จำนวน 5.55 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 2.76 หมื่นล้านบาท หรือ 5.2% และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 4.74 หมื่นล้านบาท หรือ 9.3% ซึ่งถือว่าเป็นการเก็บภาษีที่ขยายตัวได้ในระดับที่สูงค่อนข้างมาก

นอกจากนี้ การเก็บภาษีของกรมสรรพากรยังเกินกว่าเป้าหมายทุกตัว ตั้งแต่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเก็บได้ 1.05 แสนล้านบาท เกินกว่าเป้าหมาย 1,058 ล้านบาท 1% และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 7% ภาษีเงินได้นิติบุคคลเก็บได้ 1.3 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 1,908 ล้านบาท หรือ 1.5% และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 5.8%

ด้านการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ภาษีแวตเก็บได้ 2.76 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 6,837 ล้านบาท หรือ 2.5% และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 6% และภาษีธุรกิจเฉพาะเก็บได้ 2.15 หมื่นล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 1,479 ล้านบาท หรือ 7.4% และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 7%

“การเก็บภาษีของกรมสรรพากรได้เกินเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณทุกตัวถือเป็นเรื่องที่ดี แต่การเก็บได้ภาษีทุกตัวขยายตัวได้มากกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน แสดงให้เห็นว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยยังดี มีการบริโภคและภาคเอกชนยังมีผลประกอบการที่ดี” นายเอกนิติ กล่าว

นายเอกนิติ กล่าวว่า เป้าหมายการเก็บภาษีของกรมสรรพากรปีงบประมาณ 2562 อยู่ที่ 2 ล้านล้านบาท คาดว่าจะเก็บได้เกินกว่าเป้าหมายภายใต้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการ ไม่มีการรีดภาษีแต่จะเป็นการให้ความรู้ให้ผู้เสียภาษีถูกต้อง

สำหรับปีงบประมาณ 2563 กรมมีเป้าเก็บภาษีให้ได้ 2.11 ล้านล้านบาท คาดว่าจะทำได้ เพราะเศรษฐกิจยังขยายตัวได้ระดับ 4% และกรมสรรพากรได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้การเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน