ครม.เพิ่มงบ 5 พันล้าน ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว หลังชาวนาเข้าโครงการทะลัก 2.78 แสนครัวเรือน

เพิ่มงบ 5 พันล้าน ช่วยค่าเกี่ยวข้าว – นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62 วงเงิน 5,068.73 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากที่ผ่านมาได้เปิดให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียน ซึ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562 พบมีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนมากว่าเป้าหมาย 2.78 แสนครัวเรือน จึงมีความจำเป็นต้องเสนอ ครม.ช่วยเหลือ จึงต้องปรับงบประมาณอีก 5,225.31 ล้านบาท

สำหรับวงเงินที่เพิ่มขึ้นมาจำนวน 5,225.31 ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณจากโครงการเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ 265.83 ล้านบาท ส่วนที่เหลือทางกระทรวงพาณิชย์จึงเสนอของบประมาณเพิ่มเติมกับที่ประชุมครม. ซึ่งมีวงเงินรวม 5,068.73 ล้านบาท โดยเป็นเงินสำหรับดำเนินโครงการ 4,959.47 ล้านบาท และค่าบริหารจัดการของธ.ก.ส. 109.26 ล้านบาท

โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินโครงการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยในอัตราไร่ละ 1,500 บาท รายละไม่เกิน 12 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 18,000 บาท เดิมโครงการนี้มีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมโครงการอยู่ที่ 4.05 ล้านครัวเรือน ภายใต้รอบวงเงิน 56,474.02 ล้านบาท แต่เมื่อสิ้นสุดการเปิดให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนพบว่า มีจำนวนเกินเป้าหมายกว่า 2.78 แสนครัวเรือน หรือมีจำนวนทั้งหมด 3.48 ล้านไร่

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน