Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 23 ก.พ. 2563

พาณิชย์ประสานห้าง-เอกชน รับซื้อกระเทียมโดยตรง หวังดันราคาช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด

1 เม.ย. 2562 - 23:13 น.

กรมการค้าภายในประสานห้าง-เอกชน รับซื้อกระเทียมโดยตรง หวังดันราคาช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด

พาณิชย์ประสานห้างซื้อกระเทียม - นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเชื่อมโยงการตลาดและเจรจาซื้อขายสินค้ากระเทียม ฤดูการผลิต ปี 2561/62 ว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เตรียมการรองรับผลผลิตกระเทียมที่กำลังออกสู่ตลาด ได้เชิญผู้ประกอบการ จำนวน 11 ราย เช่น ท็อป ซูเปอร์มาร์เก็ต บิ๊กซี โลตัส และแม็คโคร บริษัท ทรัพย์ทวี 555 จำกัด บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัท ฉั่วฮะเส็งฟู้ดโปรดักส์ จำกัด บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (ตราภูเขาทอง) บริษัท พิบูลย์น้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด บริษัท นิสชินฟูดส์ (ประเทศไทย) เป็นต้น

รวมทั้ง กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน จำนวน 17 ราย จากจังหวัดแหล่งผลิต 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และศรีสะเกษ เพื่อหารือแนวทางการช่วยยกระดับราคาจำหน่ายผลผลิตให้เกษตรกรในพื้นที่ และให้มีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน ซึ่งในขณะนี้เกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดบ้างแล้ว

และราคามีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวตามปริมาณผลผลิตที่จะออกกระจุกตัวมากในช่วงต่อไป แม้ว่าผลผลิตบางส่วนเกษตรกรจะขายเป็นกระเทียมสด และบางส่วนเก็บแขวนไว้รอจำหน่ายเมื่อได้ราคาดี ซึ่งมีความไม่แน่นอนค่อนข้างมาก ในการนี้กรมการค้าภายในได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ใช้กระเทียมทั้งในรูปกระเทียมสดและกระเทียมแห้งเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งผู้ประกอบการค้าที่จำหน่ายกระเทียมทั้งค้าส่งและค้าปลีก มาร่วมเจรจาซื้อขายผลผลิตโดยตรงจากกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน

กรมการค้าภายในเชื่อว่าการเชื่อมโยงตลาดให้เกษตรกรได้ขายผลผลิตโดยตรงให้กับผู้ใช้ในครั้งนี้ จะช่วยให้เกษตรกรได้ราคาดีกว่าขายผ่านพ่อค้าคนกลาง ประมาณ 20% ของราคาที่ขายกับผู้ประกอบการในท้องถิ่น


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ พาณิชย์ประสานห้าง-เอกชน รับซื้อกระเทียมโดยตรง หวังดันราคาช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง