‘เฉลิมชัย’ ฟิตจัดพร้อมลุยแก้ปัญหาราคายางตก-น้ำแล้ง อีก 2 วันเรียกรัฐมนตรีช่วงทั้ง 3 คน หารือนอกรอบเตรียมแบ่งงาน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

‘เฉลิมชัย’ลุยแก้ยางราคาวูบ – นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า รอหลังการถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วจะเดินทางเข้ากระทรวงเกษตรฯ เพื่อแบ่งงานและความรับผิดชอบให้กับรัฐมนตรีช่วยทั้ง 3 คน แต่เบื้องต้นในวัน 2 วันนี้ อาจจะมีการเรียกหารืออย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีช่วยของพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมด ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดต้องร่วมกับรับผิดชอบเกษตรกร รับผิดชอบผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ มีทีมงานลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรแล้ว พบว่าราคายางพาราที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเกิดจากการไล่ซื้อยางพารา เพื่อส่งมอบ ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ส่งออกที่ทำไว้ในตลาดโตคอม และไซคอม ส่วนราคาที่ปรับตัวลดลง ก็มีทีมงานดูแลและจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แต่ยอมรับว่ายังไม่ได้ทำอะไร ต้องรอถวายสัตย์ฯ และรัฐบาลแถลงนโยบายก่อน

“เรื่องต้นๆ ที่ต้องดำเนินการ และดูแล คือเรื่องของราคายางพารา และเรื่องน้ำแล้ง เพราะยางพาราราคาปรับตัวลดลงมาก โดยทางพรรคได้วางแผนไว้แล้วว่าจะช่วยเหลือชาวสวนยางอย่างไร ทั้งในเรื่องของการรักษาเสถียรภาพ การดึงผลผลิตออกจากระบบ แต่มีปัญหาเรื่องของงบประมาณปี 2563 ยังไม่มี ยังไม่ผ่านสภา จึงต้องหารือร่วมกันระหว่าง กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลัง ว่าจะปฏิบัติอย่างไรในการผลักดันมาตรการพยุงราคายางพารา ส่วนสถานการณ์น้ำได้รับรายงานว่า น้ำต้นทุนไม่ค่อยมี ฝนตกทิ้งช่วง อาจมีปัญหาให้เกิดสถานการณ์แล้งได้ จึงจะเร่งดำเนินการเพื่อหามาตรการรับมือ”นายเฉลิมชัย กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้ง นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นรมว.เกษตรฯ, ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นรมช.เกษตรฯ, น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ เป็นรมช.เกษตรฯ และ นายประภัตร โพธสุธน เป็น รมช.เกษตรฯ ซึ่งหลังถวายสัตย์ฯ แล้ว รัฐมนตรีทั้ง 4 จะต้องแบ่งงานเพื่อดูแลกรมในสังกังกระทรวงเกษตรฯ

ซึ่งมีทั้งหมด 14 กรมดังนี้ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ได้แก่ รัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน ดังนี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) องค์การสะพานปลา องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และ องค์การมหาชน ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ดังนี้ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สถาบันและพัฒนาพื้นที่สูง และ สำนักงานพิธิภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน