กรมสรรพากรถอนขนห่าน 9 เดือน เกินเป้า 5.5 หมื่นล้านบาท – ฟุ้งนำระบบดิจิตอลและบิ๊กดาต้าเข้ามาใช้ ทำให้การหลบเลี่ยงภาษีทำได้ยากขึ้น

สรรพากรถอนขนห่านเกินเป้า – นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยถึงผลการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร ว่า ในช่วง 9 เดือนของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561- มิ.ย. 2562) อยู่ที่ 1.47 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 5.55 หมื่นล้านบาท หรือ 3.9% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.15 แสนล้านบาท หรือ 8.5% เนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ โดยการนำระบบดิจิตอลและบิ๊กดาต้าเข้ามาใช้ ทำให้การหลบเลี่ยงภาษีทำได้ยากขึ้น

“ที่ผ่านมาได้ให้นโยบายกับผู้บริหารของกรมสรรพากรทั่วประเทศในการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลภาษี เร่งเก็บภาษีในกลุ่มผู้ที่หลีกเลี่ยงอย่างเข้มข้น โดยใช้ข้อมูลทางดิจิทัลในการเข้ามาประมวลผล ตรวจสอบผู้เสียภาษีไม่ครบถ้วน เพื่อให้สามารถจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ 2562 เป็นไปตามเป้าหมายที่ 2 ล้านล้านบาท เนื่องจากในช่วงที่เหลือของปีนี้มีปัจจัยเสี่ยงที่เข้ามากระทบการจัดเก็บ จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทั้งสงครามการค้าโลกที่ทำให้การส่งออกและนำเข้าลดลง” นายเอกนิติ กล่าว

ทั้งนี้ ภาพรวมการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในช่วง 9 เดือนของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561-มิ.ย. 2562) อยู่ที่ 2.64 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 639 ล้านบาท หรือ 0.2% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.39 หมื่นล้านบาท หรือ 5.6%, ขณะที่ภาพรวมการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล อยู่ที่ 4.45 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 1.17 หมื่นล้านบาท หรือ 2.7% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.53 หมื่นล้านบาท หรือ 8.6%, ภาพรวมภาษีเงินได้ปิโตรเลียม อยู่ที่ 9.63 หมื่นล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 5.09 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 112% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.49 หมื่นล้านบาท หรือ 87.4%

ขณะที่ภาพรวมการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ในช่วง 9 เดือนของปีงบประมาณ 2562 อยู่ที่ 6.06 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 8.67 พันล้านบาท หรือ 1.4% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.88 หมื่นล้านบาท หรือ 3.2%, ภาพรวมการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ อยู่ที่ 4.61 หมื่นล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 1.42 พันล้านบาท หรือ 3.2% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.3 พันล้านบาท หรือ 2.9%

ภาพรวมการจัดเก็บภาษีการรับมรดก อยู่ที่ 352 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 171 ล้านบาท หรือ 93.8%, ภาพรวมการจัดเก็บอากรแสตมป์ อยู่ที่ 1.2 หมื่นล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 427 ล้านบาท หรือ 3.7% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 720 ล้านบาท หรือ 6.3% และภาพรวมรายได้อื่นๆ อยู่ที่ 334 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 39 ล้านบาท หรือ 13.3% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 14 ล้านบาท หรือ 4.2%

อย่างไรก็ดี เชื่อมั่นว่าการเก็บภาษีของกรมสรรพากรในปีงบประมาณ 2562 จะเป็นไปได้ตามเป้าหมายที่ 2 ล้านล้านบาท เนื่องจากเศรษฐกิจในปีนี้ยังสามารถขยายตัวได้ รวมถึงที่ผ่านมากรมฯ ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาให้กรมสรรพากรเป็นกรมภาษีดิจิทัลเต็มรูปแบบ ทั้งการอำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษี และเป็นการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะทำให้การจัดเก็บภาษีเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน