สสว. ดึงโค้ชพัฒนาเอสเอ็มอีทะลุเป้า 3,000 คน ลุยอัพเกรดรายย่อยกว่า 200 รายใน 8 จังหวัดทั่วปท.

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่าสสว.จัดโครงการพัฒนาโค้ช ในกิจกรรม “Train the Coach” เพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ให้สามารถพัฒนาตัวเอง จนมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค 4.0 ตั้งเป้าหมายจัดสรรหาโค้ชให้ได้มากกว่า 2,200 รายภายใน 3 ปี แต่ด้วยความเข้มข้นในการดำเนินงานทำให้ล่าสุดในช่วงปีที่ 2 ของโครงการ สามารถมีโค้ชเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 3,000 รายทั่วประเทศ

“การเข้าร่วมของโค้ชที่มากกว่าเป้าหมายนั้นสะท้อนความสำเร็จโครงการได้อย่างยอดเยี่ยม โดยในปีที่ 2 นี้ สสว. จะเน้นให้โค้ชที่อยู่ในระบบเป็นหนึ่งในกลไกที่สำคัญในการเข้าไปช่วยขับเคลื่อนเอสเอ็มอีแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ ที่เน้นเฉพาะเรื่องมากขึ้น เน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่และตอบโจทย์การแก้ปัญหาเฉพาะทางของเอสเอ็มอีด้วยเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์”นายสุวรรณชัย กล่าว

โดยกำหนดไว้ในพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ ที่จะส่งเสริมเอสเอ็มอีกลุ่มเดิม ปรับโมเดลใหม่ด้วยเทคโนโลยี, ปัตตานี ที่ส่งเสริมธุรกิจมุสลิม (ฮาลาล), นครศรีธรรมราช เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจท่องเที่ยวและเกษตรแปรรูป, ชลบุรี สร้างผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่, เชียงใหม่และลำพูน พัฒนาผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ลำไยสีทองและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง อุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจ ที่ใช้ต้นทุนวัฒนธรรมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ, พิษณุโลก ส่งเสริมธุรกิจที่เชื่อมสู่ตลาดซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) และนครราชสีมา สนับสนุนธุรกิจดั้งเดิมเพื่อพลิกโฉมเข้าสู่ธุรกิจสมัยใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

“ในปีที่ 2 นี้เรามีธุรกิจที่สอดคล้องกับ 8 พื้นที่จำนวน 104 ราย และพื้นที่กลุ่มจังหวัดใกล้เคียง 8 พื้นที่อีกจำนวน 102 ราย ทำให้ช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่สอดคล้องกับพื้นที่ได้ 206 ราย ทั่วประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อีสเม็ด) ในการประสานโค้ชช่วยเหลือเอสเอ็มอีทั้งหมด 170 คน”นายสุวรรณชัย กล่าว

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวจะขยายผลในปีที่ 3 เพื่อให้เอสเอ็มอีได้รับการช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้นทั้งการพัฒนาทักษะสมรรถนะองค์ความรู้ใหม่ๆ เป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่จำเป็นรวมทั้งยังเป็นตัวขับเคลื่อนให้เอสเอ็มอีดำเนินธุรกิจและอยู่รอดได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ตามแนวนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

บทความก่อนหน้านี้ย้าย2รอบคนแห่ฟังแน่น! ‘ธนาธร’ชี้แก้รัฐธรรมนูญเท่ากับแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ไทยเติบโต (คลิป)
บทความถัดไปพระพุทธรูปปางลีลา จ.กำแพงเพชร