Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 11 ก.ค. 2563

สทท. คาดปี’63 นักท่องเที่ยวต่างชาติโตเฉียด 41 ล้านคน แต่ดัชนีท่องเที่ยวไตรมาส 4 ปี’62 วูบหนัก!

14 ม.ค. 2563 - 16:56 น.

สทท. ชี้ปี’63 นักท่องเที่ยวต่างชาติโตเฉียด 41 ล้านคน - เอกชนเปิดเผยความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาส 4 ปี’62 ต่ำกว่าภาวะปกติมาก หลังเจอพิษศก.โลก บาทแข็ง แข่งกันรุนแรง

คาดปี’63 นักท่องเที่ยวต่างชาติโต - นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยว่า ทั้งปี 253 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มเป็น 40.7 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2.73% จากปี 2562 นักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 39.62 ล้านคน เพิ่มขึ้น 3.78% จากปี 2561 สร้างรายได้จำนวน 1.93 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.78% จากปี 2561 คาดว่าจะสร้างรายได้ 2.05 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.9% จากปี 2562 ที่มีรายได้ 1.93 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เปลี่ยนไป มีการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ มากขึ้น และปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ชะลอตัวมีส่วนทำให้ลูกค้าของธุรกิจท่องเที่ยวบางประเภทลดค่าใช้จ่ายลง โดยค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกระจายไปยังท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันพบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเองครั้งแรกมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีการกระจายตัวไปพักตามที่พักของการท่องเที่ยวชุมชน โฮสเทล และ ที่พักประเภท Airbnb ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่กระจายส่วนแบ่งรายได้ทางการตลาดของกลุ่มธุรกิจโรงแรมและที่พักไป

จึงทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวรู้สึกว่าประสบปัญหาการแข่งขันที่รุนแรง นอกจากนี้ ธุรกิจด้านการขนส่งและรถเช่าก็มีคู่แข่งที่เป็นผู้ประกอบการอิสระที่ใช้ Platform Ride Hailing ที่กระจายไปทั่วประเทศ ซึ่งกระจายส่วนแบ่งรายได้ทางการตลาดด้านธุรกิจขนส่งและรถเช่าไป เช่นเดียวกับ Platform Food Panda และร้านอาหารประเภท Street food ที่กระจายส่วนแบ่งรายได้ทางการตลาดธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารไปเช่นเดียวกัน

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาส 4 ปี 2562 โดยการสำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจำนวน 600 ราย พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่น อยู่ที่ 88 ต่ำกว่าภาวะปกติที่ 100 ค่อนข้างมาก ลดลงต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของ 3 ปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ท่องเที่ยวในไตรมาสนี้ต่ำกว่าภาวะปกติค่อนข้างมาก โดยปัจจัยลบมาจากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศที่อยู่ในช่วงชะลอตัว และค่าเงินบาทที่แข็งตัวส่งผลให้การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในรูปเงินบาทลดลง และระดับการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ จากการสำรวจผู้ประกอบการยังรู้สึกกังวลถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวในไตรมาส 4/2562 เป็นอย่างมาก เนื่องจากผลประกอบการลดลงจากภาวะปกติเป็นอย่างมาก และผู้ประกอบการมีความรู้สึกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง แม้พิจารณาข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะพบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศไม่ได้ลดลงตามที่ผู้ประกอบการรู้สึกแต่กลับเพิ่มมากขึ้นทุกปี ดังนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง แต่ปัญหาที่แท้จริง คือ จำนวนนักท่องเที่ยวคนไทยที่ออกมาเที่ยวภายในประเทศลดลง และพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เปลี่ยนไป

พร้อมกันนี้ยังมีการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ มากขึ้น และปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ชะลอตัวมีส่วนทำให้ลูกค้าของธุรกิจท่องเที่ยวบางประเภทลดค่าใช้จ่ายลง โดยค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกระจายไปยังท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันนักท่องเที่ยวประเภทเดินทางมาด้วยตัวเอง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น และกระจายตัวไปพักตามที่พักของการท่องเที่ยวชุมชน โฮสเทล และ ที่พักประเภทแอร์บีเอ็นบี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่กระจายส่วนแบ่งรายได้ทางการตลาดของกลุ่มธุรกิจโรงแรมและที่พักไป จึงทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวรู้สึกว่าประสบปัญหาการแข่งขันที่รุนแรง

ขณะที่ผลการคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ในไตรมาสแรก ปี 2563 อยู่ที่ระดับ 94 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวในไตรมาสแรกปีนี้จะดีขึ้นกว่าไตรมาส 4 ปี 2562 แต่ก็ยังคงอยู่ในภาวะที่ต่ำกว่าปกติ โดยเฉพาะเทศกาลวันวาเลนไทน์ ผู้ประกอบการประเมินว่าจะลดลงกว่าในภาวะปกติมากที่สุด รวมทั้งเทศกาลปีใหม่ และวันตรุษจีน ผู้ประกอบการประเมินว่าการท่องเที่ยวจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนวันมาฆบูชาผู้ประกอบการประเมินสถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ สทท. คาดปี’63 นักท่องเที่ยวต่างชาติโตเฉียด 41 ล้านคน แต่ดัชนีท่องเที่ยวไตรมาส 4 ปี’62 วูบหนัก!
ข่าวที่เกี่ยวข้อง