Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 5 เม.ย. 2563

ถึงคิวรถโดยสารสาธารณะ กระทรวงพลังงานลดเอ็นจีวีลง 3 บาท/กิโล ช่วยซับพิษโควิด

25 มี.ค. 2563 - 14:29 น.

ถึงคิวรถโดยสารสาธารณะ กระทรวงพลังงานลดเอ็นจีวีลง 3 บาท/กิโล เหลือกิโลละ 10.62 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ช่วยซับพิษโควิด

ลดเอ็นจีวีลง 3 บาท - นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเห็นชอบปรับราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) ให้กับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะลดลง 3 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิมกิโลกรัมละ 13.62 บาท เหลือกิโลกรัมละ 10.62 บาท เป็นเวลา 3 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-มิ.ย. 2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของกลุ่มรถโดยสารสาธารณะจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ ครอบคลุมรถโดยสารสาธารณะทั้งสิ้นประมาณ 80,000 คัน ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล รถแท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก รถตู้ร่วมขสมก. รวมถึงในพื้นที่ต่างจังหวัดครอบคลุมรถโดยสารมินิบัส สองแถวร่วมขสมก. รถตู้ร่วมบขส. และรถแท็กซี่ โดยขอความร่วมมือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้เข้ามาช่วยเหลือส่วนต่างราคาขายปลีกเอ็นจีวีสำหรับรถโดยสารสาธารณะ

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคม ปตท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปรับโครงสร้างบริหารจัดการเอ็นจีวีทั้งระบบ เนื่องจากที่ผ่านมา ปตท. ได้อุ้มราคาไว้นานแล้ว โดยการพิจารณาจะคำนึงถึงภาพรวมทั้งหมดในอนาคต เช่น ราคาขายปลีกสำหรับยานยนต์ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารสาธารณะต้องเป็นธรรม รวมทั้งรองรับแนวโน้มพฤติกรรมคนหันไปใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น ทำให้เอ็นจีวีเป็นพลังงานทางเลือก เป็นต้น คาดจะได้ข้อสรุปภายใน 3 เดือนก่อนมาตรการลดราคาขายปลีกเอ็นจีวีสำหรับกลุ่มรถโดยสาธารณะจะหมดอายุสิ้นเดือนมิ.ย. 2563


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ถึงคิวรถโดยสารสาธารณะ กระทรวงพลังงานลดเอ็นจีวีลง 3 บาท/กิโล ช่วยซับพิษโควิด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง