ชาวนาเคว้งแล้งทำนาไม่ได้ - ไม่เข้าเกณฑ์รับเงิน 5 พัน ต้องมีพืช 15 วันก่อนขึ้นทะเบียนใหม่

7 พ.ค. 2563 - 14:55 น.

ชาวนาเคว้งแล้งทำนาไม่ได้ – ไม่เข้าเกณฑ์รับเงิน 5 พัน ต้องมีพืช 15 วันก่อนขึ้นทะเบียนใหม่ กระทรวงเกษตรฯ แนะให้ทำใจ-อุทธรณ์

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ชาวนาเคว้งแล้งทำนาไม่ได้ – นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรจำนวนมากที่อาจจะไม่ได้รับสิทธิในการเยียวยา โดยเฉพาะชาวนา เพราะตามระเบียบการขึ้นทะเบียน ที่กำหนดไว้ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร จะต้องเป็นเกษตรกรตัวจริง มีบ้านเลขที่ชัดเจน และที่สำคัญต้องปลูกพืชไปแล้ว 15 วัน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจะสามารถรับขึ้นทะเบียนให้ได้ ที่ผ่านมาหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกาศเยียวยาเกษตรกร ก็มีเกษตรกรรายใหม่ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร เดินทางมาเพื่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ แต่เกษตรกรเหล่านั้น ไม่ได้มีการเพาะปลูก เพราะแล้ง ไม่มีน้ำในการทำนา แม้จะเข้าฤดูฝน แต่ต้องรอให้ฝนตกก่อนจึงจะสามารถหว่านข้าว หรือเพาะปลูกได้

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร เห็นปัญหาของการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ในฐานะกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นนายทะเบียน ที่ต้องปฏิบัติตามกฏเกณฑ์และระเบียบการขึ้นทะเบียนเกษตร ที่กำหนดไว้ ว่า เกษตรกรรายใหม่ ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร จะสามารถขึ้นทะเบียนได้หลังจากที่ปลูกพืชแล้ว 15 วัน โดยให้มาติดต่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับผู้นำชุมชน หรือ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2563 แต่เมื่อเกษตรกรมาขึ้นทะเบียน แต่ในนา หรือแปลงปลูกไม่มีพืชอยู่ก็ กรมส่งเสริมการเกษตร ก็ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะถือว่าทำผิดกฏหมาย

“ระเบียบราชการในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร มันถูกกำหนดไว้ต้องมีการปลูกพืชไปแล้ว 15 วัน กรมส่งเสริมการเกษตร ไม่สามารถจะรับขึ้นทะเบียนได้ กลุ่มนี้น่าจะมีปัญหาไม่ได้รับสิทธิเยียวยา 5,000 บาท/เดือนระยะเวลา 3 เดือน กรมเป็นเพียงหน่วยงานปฏิบัติการ อยากให้เข้าใจ ประชาชนเกษตรกร จำนวนมากเดินทางไปยังเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ แต่เกษตรกร โดยเฉพาะชาวนา ยังไม่มีการปลูกพืช กรมก็ไม่สามารถขึ้นทะเบียนให้เป็นเกษตรกรได้ ส่วนใหญ่เมื่อทำไม่ได้ เกษตรกร จำนวนมากก็ไม่พอใจข้าราชการ อยากให้เข้าใจระเบียบราชการด้วย กรมไม่สามารถดำเนินการได้ คงต้องไปร้องเรียนที่กระทรวง ในเรื่องของกฏเกณฑ์และภัยแล้งที่ต้องเลื่อนการเพาะปลูก”

นายเข้มแข็ง กล่าวว่า อยากให้เข้าใจด้วยว่าหน่วยงานที่จะเป็นผู้ตัดสินใจว่า จะจ่ายเงินให้เกษตรกรได้หรือไม่คือกระทรวงการคลัง ไม่ใช่กระทรวงเกษตรฯ ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรก็ดำเนินการตามระเบียบที่มีไว้เท่านั้น

แหล่งข่าวชาวนากล่าวว่า มีเกษตรกรจำนวนมากเดินทางไปยังสำนักงานเกษตร จังหวัด และเกษตรอำเภอ แต่มีปัญหาไม่มีการเพาะปลูกพืชมาแล้ว 15 วัน เพราะยังไม่มีน้ำ เป็นช่วงฤดูแล้งต่อฤดูฝน บางพื้นที่ฝนยังไม่ตก อาจจะได้ทำนาอีกครั้งประมาณเดือนมิ.ย. จึงทำให้มีคุณสมบัติไม่ครบตามระเบียบการขึ้นทะเบียนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดไว้ ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ส่งผลให้เกษตรกรตัวจริงที่ขึ้นทะเบียนไม่ได้ จึงสอบถามกับเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ ว่าจะให้พวกเขาทำอย่างไร ข้าราชการของกรมส่งเสริมการเกษตร ก็ให้คำตอบว่า ให้ทำใจ หรือไม่รอให้จ่ายเงินไปก่อน ถ้าไม่ได้ค่อยไปอุทธรณ์ เพื่อขอความช่วยเหลือก็แล้วกัน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ชาวนาเคว้งแล้งทำนาไม่ได้ - ไม่เข้าเกณฑ์รับเงิน 5 พัน ต้องมีพืช 15 วันก่อนขึ้นทะเบียนใหม่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง