สศก. เผยไม้ผลภาคใต้ปีนี้ผลผลิตแตะ 8.44 แสนตัน ทุเรียนเยอะสุด - พร้อมออกตลาดส.ค.นี้

15 มิ.ย. 2563 - 16:26 น.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยไม้ผลภาคใต้ปีนี้ผลผลิตแตะ 8.44 แสนตัน ทุเรียนเยอะสุด – เตรียมพร้อมออกตลาดส.ค.นี้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ปีนี้ทุเรียนใต้ออกเยอะแน่ – นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ไม้ผลภาคใต้ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง และ ลำไย ของภาคเหนือ ปี 2563 ซึ่งคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ มีมติเห็นชอบผลพยากรณ์ข้อมูลไม้ผลปี 2563 ครั้งที่ 2 พบว่า เนื้อที่ให้ผลของไม้ผลทั้ง 4 ชนิด คือ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง รวม 14 จังหวัดภาคใต้ มีจำนวน 887,852 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีจำนวน 844,042 ไร่ เพิ่มขึ้น 43,810 ไร่ หรือ 5.19% โดยทุเรียน เพิ่มขึ้นประมาณ 13.80% มังคุดเพิ่มขึ้น 1.57 % ส่วนเงาะ ลดลง 5.27% และลองกอง ลดลง 5.65%

ผลผลิตรวมทั้ง 4 สินค้า คาดว่าจะมีประมาณ 844,003 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีจำนวน 796,751 ตัน เพิ่มขึ้น 47,252 ตัน หรือ 5.93% สำหรับการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาด ผลผลิตของทุเรียน มังคุด และเงาะ จะออกมากในเดือนส.ค. และลองกองจะออกมากในเดือนก.ย.

โดยผลผลิตรวมของทุเรียนเพิ่มขึ้น 22.03% ส่วนไม้ผลชนิดอื่นๆ มีผลผลิตลดลง โดยเงาะ ลดลง 29.52% ลองกอง ลดลง 27.99% และมังคุด ลดลง 10.30% ทั้งนี้ ผลผลิตต่อไร่ของทุเรียนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดีจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาดี มีการเตรียมแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้ในการดูแลต้นทุเรียน ส่วนมังคุด เงาะ และลองกอง ผลผลิตต่อไร่คาดว่าลดลงเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง เกษตรกรเกรงว่าน้ำจะไม่เพียงพอต่อการใช้ และจำเป็นต้องเก็บน้ำไว้สำหรับดูแลต้นทุเรียนซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่า

สำหรับลำไยของแหล่งผลิตหลัก 8 จังหวัดภาคเหนือ คณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคเหนือ มีมติเห็นชอบผลพยากรณ์ข้อมูลลำไย ปี 2563 ครั้งที่ 3 คาดการณ์เนื้อที่ให้ผล 854,615 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีจำนวน 849,710 ไร่ เพิ่มขึ้น 4,905 ไร่ หรือ 0.58% ของเนื้อที่ให้ผล 8 จังหวัดภาคเหนือ แบ่งเป็นเนื้อที่ให้ผลในฤดูช่วงเดือนมิ.ย. ถึง เดือนก.ย. 637,588 ไร่ คิดเป็น 74.61% และเนื้อที่ให้ผลนอกฤดู 217,027 ไร่ คิดเป็น 25.39%

และคาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดรวม 635,394 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ที่ให้ผลผลิต 620,379 ตัน เพิ่มขึ้น 15,015 ตัน หรือ 2.42% แบ่งเป็นผลผลิตในฤดู 386,065 ตัน หรือ 60.76% และผลผลิตนอกฤดู 249,329 ตัน หรือ 39.24% โดยผลผลิตจะออกมากที่สุดในช่วงเดือนส.ค. คิดเป็น 35.41% ของผลผลิตทั้งปี ด้านผลผลิตต่อไร่ของลำไย เพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศเหมาะสม โดยในช่วงที่ลำไยติดดอก มีความหนาวเย็นพอเหมาะ ส่งผลให้ลำไยในปีนี้ออกดอกและติดผลมากกว่าปีที่แล้ว

ทั้งนี้ สศก. จะได้ติดตามสถานการณ์การผลิตและปริมาณการผลิตไม้ผล ภายใต้คณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับกระทรวง กรม และจังหวัดได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมมาตรการนโยบายต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
seagame

ภาพที่อัลบั้มภาพ สศก. เผยไม้ผลภาคใต้ปีนี้ผลผลิตแตะ 8.44 แสนตัน ทุเรียนเยอะสุด - พร้อมออกตลาดส.ค.นี้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง