เวลา 09.30 น. วันที่ 17 ก.ค. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง คนที่สอง พร้อมคณะวุฒิสภาร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พร้อมนำเสนอแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดเพชรบุรีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ

นายลักษณ์ กล่าวว่า โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ พิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ และสะท้อนข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขด้วยกลไกของวุฒิสภา โดยลงพื้นที่พบประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

ตลอดจนการนำเสนอกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือประเด็นที่น่าสนใจ นำยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศไปเป็นเป้าหมายและกรอบการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี การลงพื้นที่เพชรบุรีในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งที่ 1 ลงพื้นที่รับฟังปัญหาในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบปัญหาในพื้นที่หลายเรื่อง โดยพี่น้องชาวเพชรบุรีได้ฝากให้วุฒิสภา นำเสนอถึงความกังวลใจผลกระทบโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 8 หรือมอเตอร์เวย์สายใต้ ปัญหาความทุกข์ใจการขาดแคลนน้ำใน ในพื้นที่ อำเภอชะอำ บ้านลาด ท่ายาง

ปัญหาการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหนองหงส์ อำเภอชะอำ และการดำเนินธุรกิจโฮมสเตย์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งวุฒิสภาได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา และมีการติดตามแก้ไขปัญหาเป็นไปตามข้อกฏหมายทุกเรื่องแล้ว การลงพื้นที่เพชรบุรีในวันนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาร่วมพูดคุยกับประชาชนในมาตรการเยียวยาประชาชนของภาครัฐ กฎหมายที่น่าสนใจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน เรื่องระบบชลประทานในพื้นที่ ราคาเกลือ และประมงพื้นบ้าน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ประมงพื้นบ้าน เกษตรปลอดภัย เกษตรแปลงใหญ่ และ Smart Farmer ซึ่งจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

นอกจากนี้ ช่วงบ่าย คณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ศึกษาดูงานองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง ในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม และเดินทางไปมอบเงินสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนธรรมิกวิทยา อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ วุฒิสภาเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมกลุ่มไลท์ติดตามข้อมูลข่าวสารวุฒิสภา และติดตามข่าวสารวุฒิสภาได้ทางช่องทาง 1. Facebook FanPage: วุฒิสภา 2. Twiiter: @ Senate Thailand 3. Instagram:@senatethailand และ 4. เว็บไซต์: www.senate.go.th

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน