สถาบันคลังสมองจวกประกันรายได้หายนะภาคเกษตร-บริหารแบบการเมืองรุ่นเก่า อัดเงินทะลุ 1.2 แสนล้าน ชดเชยราคา 5 พืช ‘ข้าว-มัน-ยาง-ข้าวโพด-ปาล์ม’

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ส.คลังสมองจวก! ประกันรายได้ – นายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ เปิดเผยว่า ครบ 1 ปีของการเข้าบริหารประเทศของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นรัฐบาลที่บริหารงานแบบเก่า คนเก่า นำพาประเทศชาติถอยหลังสู่หายนะ ด้วยโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร ที่ก่อนหน้านี้หากเทียบกับโครงการรับจำนำดีกว่า แต่รัฐบาลเดินหน้าทำการประกันรายได้ ไม่มีการปรับโครงสร้างภาคเกษตร ทำให้เกษตรกรอ่อนแอ เกษตรกรยังคงปลูกพืชเดิมๆ แบบเดิม อาทิ ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น

ขณะนี้ โลกเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่รัฐบาลยังเข้ามาบริหารประเทศแบบเดิมๆ คือ การแจกเงิน ไม่เร่งพัฒนาให้เกษตรกรสามารถยืนได้ด้วยตัวเอง ยิ่งนักการเมืองรุ่นเก่าเข้ามานั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ เข้ามายังไม่เห็นนโยบายที่ชัดเจน นอกจากการเล่นการเมือง โดยการทำนโยบายประกันรายได้ผลผลิตการเกษตร เพื่อทำตามที่หาเสียงเอาไว้ แต่ระยะยาวมันเป็นการก่อหายนะให้กับประเทศ ภาคเกษตรยังต้นทุนสูง แข่งขันไม่ได้ ต้องถามว่าทำแบบนี้ประเทศได้อะไรไหม”

“ประกันรายได้ระยะยาวก็เป็นหายนะ 1 ปี ประกันราคาสินค้าไปแล้วเกือบ 6 หมื่นล้านบาท รัฐบาลเล่นแต่การเมือง ทำเกษตรกรอ่อนแอ แข่งขันในตลาดโลกไม่ได้ อย่างเช่น ข้าวต้นทุนขณะนี้เกือบ 10,000 บาทต่อตัน ข้าวโพดราคาตลาดโลก 4 บาทต่อกิโลกรัม แต่รัฐบาลตั้งราคาประกันไว้ที่ 8.50 บาท ตอนนี้รัฐบาลเลี้ยงไข้ให้เกษตรกรไทยสามารถอยู่ในระบบ ถามว่าประเทศชาติได้อะไร ดีแต่เอาเงินภาษีไปอุดหนุนราคา แทนที่จะเร่งพัฒนาศักยภาพเกษตรกร”

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า 1 ปีเศษที่ผ่านมา ใช้เงินในการประกันรายได้ 5 พืชเกษตร ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยปีการผลิต 2562/63 มีการประกันรายได้ รวม 56,186.89 ล้านบาท ครอบคลุมเกษตรกร 3.51 ล้านครัวเรือน

แบ่งเป็น โดยข้าวประกันรายได้ โดยจ่ายเงิยชดเชย 19,409.24 ล้านบาท ครอบคลุมเกษตรกร 1.1 ล้านครัวเรือน, ยางพาราประกันรายได้ โดยจ่ายเงิยชดเชยให้กับชาวสวนยาง คนกรีด วงเงิน 23,256.02 ล้านบาท ครอบคลุมเกษตรกร 1.3 ล้านครัวเรือน, มันสำปะหลังประกันรายได้ โดยจ่ายเงินชดเชย 6,836.97 ล้านบาท ครอบคลุมเกษตรกร 5.35 แสนครัวเรือน, ปาล์มน้ำมัน ประกันรายได้ โดยจ่ายเงิยชดเชย 6,076.36 ล้านบาท ครอบคลุมเกษตรกร 3.73 แสน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประกันรายได้ โดยจ่ายเงิยชดเชย 606.30 ล้านบาท ครอบคลุมเกษตรกร 2 แสนครัวเรือน

“กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ เตรียมเสนอ ครม.พิจารณาโครงการประกันรายได้พืช 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ำมัน คาดว่าจะใช้เงินไม่ต่ำกว่า 6 หมื่นล้าน หากรวมกับปีแรกที่เข้ามาทำงานก็จะใช้งบประมาณของประเทศไม่ต่ำกว่า 1.2 แสนล้าน”

ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ปีการผลิต 2563/64 รัฐบาลเริ่มทะยอยนำโครงการประกันรายได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี้คือ โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 2 วงเงิน 3.3 หมื่นล้านบาท ครอบคลุมเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งมีทั้งคนกรีดยางและชาวสวนจำนวน 1.8 ล้านราย, โครงการประกันรายได้มันสำปะหลัง คาดจะใช้ประมาณ 9.7 พันล้านบาท และโครงการประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วงเงินชดเชยรวม 1,913 ล้านบาท ส่วนปาล์มน้ำมันยังจ่ายเงินชดเชยในรอบปี 2562 ไม่เสร็จ เลยยังไม่ดำเนินโครงการ

ส่วนประกันรายได้ข้าวภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2563/64 ประกอบด้วย โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 19,826 ล้านบาท และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมเสนอครม. เพิ่มราคาประกันเพราะที่ผ่านมา หลังเกิดโควิด-19 ราคาข้าวสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรไม่ได้รับส่วนต่างราคาข้าว เพราะรัฐบาลไม่ได้ชดเชยราคา

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน