โสมาภา คว้า 1.7 หมื่นล้านบาท ชนะประมูลติดตั้งระบบคัดกรองผู้โดยสารสนามบิน ทอท.

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

รายงานข่าวจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา ทอท. ได้ประกาศผลการประกวดราคาจ้างให้บริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) และประมวลผลรายการข้อมูล สำหรับฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (PNR) ราคากลาง 18,784,725,260 บาท ซึ่งมีต้นทุนราคากลางต่อหัวอยู่ที่ 31 บาทต่อผู้โดยสาร 1 คนต่อเที่ยว (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งทอท.ได้ออกประกาศเชิญชวนเอกชนให้มาร่วมประมูลเมื่อวันที่ 17 มิ.ย.63ปรากฎว่าผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ คอนซอร์เตียมโส-สกาย ประกอบด้วย บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) และบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด(มหาชน) โดยเสนอราคาต่อหัวที่ 30.50 บาทต่อผู้โดยสาร 1 คนต่อ 1 เที่ยวบิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,272,659,624 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และอื่นๆต่ำกว่าราคากลาง ประมาณ 1,512 ล้านบาท ขณะที่ต้นทุนราคากลางต่อหัวต่ำกว่าราคากลางหัวละ 0.50 บาท ต่อผู้โดยสาร 1 คนต่อ 1 เที่ยวบิน

รายงานข่าวแจ้งว่าก่อนหน้านี้ ทอท.ได้เคยประกาศยกเลิกการประมูลโครงการดังกล่าวมาแล้ว 1 ครั้ง หลังจากที่เปิดประกวดราคาโครงการไปเมื่อวันที่ 20 เม.ย.และเปิดให้ยื่นข้อเสนอราคา เมื่อที่วันที่ 7 พ.ค. แต่ปรากฏว่า มีเอกชนมายื่นข้อเสนอเพียง1เดียว แม้ว่าจะมีการซื้อซองเอกสารประกวดราคาจำนวนมาก ประกอบดับผู้ที่ยื่นเสนอราคาเพียง1รายยังไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจาก ทอท.ด้วย ทำให้ต้องเปิดประมูลใหม่อีกครั้ง เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ที่ผ่านมา และได้ตัวผู้ชนะการประมูลในที่สุด

สำหรับระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า มีกำหนดระยะเวลาติดตั้งและทดลองระบบให้ใช้งานได้ภายใน 5 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ระยะเวลาให้บริการ 5 ปี หลังจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพันสดุของผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบงานและมีหนังสือแจ้งให้เริ่มการให้บริการ

ทั้งนี้ ระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า APPS ของท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้การดูแลของ ทอท.สามารถให้บริการรับข้อมูลผู้โดยสาร ผู้ประจำหน้าที่ในอากาศยาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน และเที่ยวบินจากสายการบิน หรือตัวแทนอากาศยานที่ทำการบินในเที่ยวบินระหว่างประเทศที่มีท่าอากาศยานต้นทาง และท่าอากาศยานปลายทาง หรือท่าอากาศยานแวะผ่านในประเทศไทย รวมถึงการให้บริการแจ้งตอบกลับการอนุญาตให้เดินทางเข้าและออกประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบัน ทอท.ได้ว่าจ้าง กลุ่ม 2S CONSORTIUM ประกอบด้วย บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) และบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ให้บริการระบบข้อมูลตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System: APPS) อายุสัญญา 5 ปี เริ่มสัญญาตั้งแต่ปี 2558 และกำลังจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 พ.ย.2563

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน