Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 24 พ.ย. 2563

คณะกรรมการวัตถุอันตราย 20 ต่อ 4 ลั่นดาลคงมติยกเลิกพาราควอต-คลอร์ไพริฟอส ตามเดิม

28 ก.ย. 2563 - 15:28 น.

คณะกรรมการวัตถุอันตราย 20 ต่อ 4 ลั่นดาลคงมติยกเลิกพาราควอต-คลอร์ไพริฟอส ตามเดิม - ลั่นมีเหตุผลรองรับชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นสารอันตรายมีผลเสียต่อสุขภาพ

ตอกฝาโลงแบนพาราควอต - นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติ 20 ต่อ 4 ท่าน ไม่เห็นด้วยให้ทบทวนมติยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตร ได้แก่ พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ถือเป็นที่สิ้นสุด จากกรรมการทั้งหมดที่มี 27 ท่าน ตามข้อเรียกร้องของสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย และผู้แทน 19 ภาคีเกษตร

โดยเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าไม่สมควรทบทวนการออกประกาศที่ให้ยกเลิกการใช้สารเคมีดังกล่าวก่อนหน้านี้ เนื่องจากมติเดิมที่ประกาศเพิ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งมีเหตุผลรองรับชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นสารอันตรายมีผลเสียต่อสุขภาพ เห็นได้จากต่างประเทศที่ประกาศยกเลิกใช้สารนี้ในหลายประเทศแล้วเช่นกัน

ด้านนายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร กล่าวว่า เบื้องต้นยอมรับทางกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังไม่สามารถจัดหาสารทดแทนได้ แต่มีสารทางเลือกซึ่งต้นทุนสูงกว่า และกระบวนการทางเกษตรอินทรีย์ในการควบคุม/กำจัดวัชพืช แมลง/ศัตรูพืชให้ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารเคมีด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหามาตรการทางการตลาดด้านราคาพืชผลทางการเกษตรจะขายได้ราคาสูงขึ้นจูงใจให้เกษตรกรหันมาใช้กระบวนการเกษตรอินทรีย์มากขึ้น และเลิกใช้สารเคมีในที่สุด

นอกจากนี้ จะเห็นว่าเกษตรกรกลุ่มเครื่องจักรกลทางการเกษตรได้รวมกลุ่มกันรับจ้างไถพรวน ไถกลบต่างๆ แทนการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชแล้ว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นทางเลือกให้เกษตรกรมากขึ้น รวมถึงการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยเพื่อทำเกษตรแปลงใหญ่ช่วยลดต้นทุน

ส่วนกรณีการนำเข้าสินค้าที่มีสารเคมีต้องห้ามปนเปื้อน เช่น ข้าวสาลี ถั่วเหลือง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิ.ย. 2564 นั้น ที่ประชุมได้มติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบพิจารณา 1 คณะ

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ คณะกรรมการวัตถุอันตราย 20 ต่อ 4 ลั่นดาลคงมติยกเลิกพาราควอต-คลอร์ไพริฟอส ตามเดิม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง