มติ ครม. ได้อนุมัติโครงการคนละครึ่ง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับรากฐาน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการมีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น และ ให้ประชาชนได้มีเงินใช้จ่าย กระทรวงการคลัง ได้เผยหน้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com แล้ววันนี้ (1 ต.ค. 63) พร้อมเปิดให้ร้านค้าขนาดเล็กลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้แล้ว

โครงการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “คนละครึ่ง” มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 1 ต.ค. 63 : เปิดเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com โดยร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ที่ไม่ใช่นิติบุคคล สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้

ร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อผ่าน 3 ช่องทางได้ คือ เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com, สาขาธนาคารกรุงไทย หรือ อบต. เทศบาลท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยจะปูพรมลงพื้นที่ในย่านชุมชนด้วยตนเอง

วันที่ 16 ต.ค. 63 : เปิดให้คนทั่วไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. (กำหนดโควต้า 10 ล้านคน)

วันที่ 23 ต.ค.-31 ธ.ค. 63 : ประชาชนที่ได้สิทธิ์ 3,000 บาท สามารถใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ โดยสังเกตร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ว่า “คนละครึ่ง”

วิธีลงทะเบียนสำหรับร้านค้า โครงการคนละครึ่ง
ประเภทร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการ
1 เป็นกิจการประเภท ร้านอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า
2 ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล
3 ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจเฟรนไชส์
4 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.

วิธีลงทะเบียนร้านค้า โครงการคนละครึ่ง

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สาขาของธนาคารกรุงไทย ทั้ง 1,100 แห่งทั่วประเทศ เตรียมลงพื้นที่ตามสถานที่ชุมชน เพื่อแนะนำการลงทะเบียน และให้ความรู้การใช้โมบายแอปพลิเคชัน “เป๋าตุง” ซึ่งกระทรวงการคลังตั้งเป้าหมายว่าจะมีร้านค้ารายย่อยจากโครงการ ชิมช้อปใช้ เราเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง รวม 200,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมโครงการ

วิธีลงทะเบียน โครงการคนละครึ่ง สำหรับประชาชน

1 ประชาชน มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
2 ลงทะเบียนวันที่ 16 ต.ค. เวลา 06.00-23.00 น. จำกัดไม่เกิน 10 ล้านคน
3 เมื่อได้รับยืนยันสิทธิ์ ต้องยืนยันตัวตนผ่าน G-Wallet แอปพลิเคชั่น เป๋าตัง
4 เริ่มใช้จ่ายวันที่ 23 ต.ค.- 31 ธ.ค.
5 ไม่ใช้สิทธิ ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่ได้รับ SMS จะโดนตัดสิทธิ และลงทะเบียนซ้ำไม่ได้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน