ชาวนาอ่วมข้าวราคาดิ่ง! ผลผลิตกระจุกตัว หนำซ้ำปัจจัยลบรุมโรงสีขาดสภาพคล่องไม่รับซื้อ-ส่งออกหด

20 พ.ย. 2563 - 16:46 น.

ชาวนาอ่วมผลผลิตข้าวกระจุกตัวฉุดราคาวูบ หนำซ้ำปัจจัยลบรุมโรงสีขาดสภาพคล่องไม่รับซื้อ-ส่งออกหดตัวผลกระทบโควิด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ชาวนาอ่วมข้าวราคาดิ่ง – นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ราคาข้าวที่ตกต่ำลงในขณะนี้เกิดจากหลายปัจจัย แต่ที่สมาชิกรายงานมาก็คือ การที่โรงสีในพื้นที่ไม่รับซื้อข้าวจากชาวนา เนื่องจากขาดสภาพคล่อง ซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้ส่งออกข้าวส่งออกลดลงอย่างมาก จากผลกระทบของโควิด-19 ที่ระบาดทั่วโลก และค่าเงินบาทที่แข็งกว่าประเทศคู่แข่ง ทำให้ไม่รับซื้อข้าวต่อจากโรงสีไปส่งออก ทำให้โรงสีไม่เสี่ยงที่จะซื้อข้าวจากชาวนามาเก็บไว้ในโกดัง ซึ่งเป็นต้นทุนการทำธุรกิจของโรงสี อีกปัจจัยที่สำคัญคือผลผลิตในช่วงนี้ออกมาเป็นปริมาณมากและกระจุกตัวซึ่งเป็นช่วงของผลผลิตนาปีออกทั่วประเทศ และผลผลิตปีนี้ก็คาดว่าจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา

โดยในช่วงนี้คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวออกมากว่า 30 ล้านตันข้าวเปลือก จากทั้งปีที่คาดว่าจะมีประมาณ 60 ล้านตันข้าวเปลือก บวกกับชาวนารีบขายข้าวออกไปเป็นข้าวสดที่มีความชื้นสูงจึงส่งผลให้ราคาข้าวไม่ได้ตามราคาเป้าหมาย โดยราคาข้าวเปลือกขณะนี้แบ่งเป็น ข้าวหอมมะลิ 9-10 บาท/ก.ก. ข้าวหอมปทุม 8-9 บาท/ก.ก. ข้าวขาว 7-8 บาท/ก.ก. ข้าวเหนียว 6-7 บาท/ก.ก. ส่วนราคาที่ชาวนาคาดหวังว่าจะขายได้คือข้าวหอมมะลิ 13 บาท/ก.ก. ข้าวหอมปทุม 9-10 บาท/ก.ก. ข้าวขาว 8.50-9 บาท/ก.ก. และข้าวเหนียว 11-12 บาท/ก.ก.

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลก็มีโครงการประกันราคาข้าว ซึ่งก็ทำให้ชาวนายังพอสามารถอยู่ได้และหวังว่าโครงการดังกล่าวจะยังดำเนินการต่อไป และรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งหาตลาดเพื่อส่งออกข้าวให้ได้มากที่สุดในทุกทาง เช่น การจับคู่ธุรกิจออนไลน์ การจัดงานแสดงสินค้าออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งหากภาครัฐสามารถส่งออกข้าวได้ก็จะทำให้โรงสีรับซื้อข้าวจากชาวนาทำให้ชาวนาขายข้าวได้

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ในภาพรวมสมาชิกของสมาคมยังรับซื้อข้าวจากชาวนาเป็นปกติ แต่ยอมรับว่ามีโรงสีบางแห่งที่ขาดสภาพคล่องทำให้ชะลอหรือหยุดการรับซื้อข้าวจากชาวนาเพราะประสบปัญหาการขาดทุน โดยโรงสีเคยรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิความชื้นไม่เกิน 15% ที่ราคาสูงถึง 16,000 บาท แต่ขณะนี้ผลผลิตข้าวออกมาปริมาณมากทำให้ราคาลดต่ำลงเหลือประมาณ 12,000 บาท/ตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข่าวที่มีความชื้นสูง บวกกับปีนี้ข้าวที่ชาวนาปลูกมีความหลากหลาย และส่วนหนึ่งก็เป็นข้าวที่ไม่ค่อยมีคุณภาพจากความชื้น คุณภาพเมล็ดข้าวที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนทั้งน้ำท่วมและภัยแล้ง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ชาวนาอ่วมข้าวราคาดิ่ง! ผลผลิตกระจุกตัว หนำซ้ำปัจจัยลบรุมโรงสีขาดสภาพคล่องไม่รับซื้อ-ส่งออกหด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง