Khaosod
Online

วันจันทร์ ที่ 8 มี.ค. 2564

บินไทยเฮ กรมบังคับคดี สั่ง"กรุงไทย-ออมสิน"คืนเงินบำเหน็จพนักงานกว่า 2 พันล้าน

8 ม.ค. 2564 - 16:35 น.

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี สั่งหนังสือถึงธนาคาร “กรุงไทย-ออมสิน” คืนเงินบำเหน็จพนักงานการบินไทย 2,334 ล้านบาท หลังผู้ทำแผนยื่นคำร้อง

รายงานข่าวจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)แจ้งว่า เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2563 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี ได้ส่งหนังสือไปยังธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย ให้คืนเงินเงินกองทุนบำเหน็จพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) แก่บริษัท จากกรณีที่ ธนาคารได้ใช้สิทธิหักกลบลบหนี้จากบัญชีเงินฝาก เงินกองทุนบำเหน็จพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน)ไปก่อนหน้านี้

 

โดยหนังสือฉบับแรกได้ส่งถึง ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ขอให้ธนาคารดำเนินการชำระหนี้คืนบริษัท กรณีที่ ธนาคารได้ใช้สิทธิหักกลบลบหนี้จากบัญชีเงินฝาก เงินกองทุนบำเหน็จพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) เป็นเงินจำนวนกว่า 2,279 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5% ต่อปีของเงินจำนวนดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหรือส่งมอบเสร็จ โดยเป็นการดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา90/39 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483

ทั้งนี้หากธนาคารออมสินจะปฏิเสธประการใด ให้แสดงเหตุผลประกอบข้อปฏิเสธเป็นหนังสือไปยังเจ้าหนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กองฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ กรมบังคับคดี ภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะถือว่าธนาคารออมสินเป็นลูกหนี้ตามที่ได้แจ้งมานี้เป็นเด็ดขาด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจมีคำสั่งขอต่อศาลขอให้ออกคำสั่งและออกหมายบังคับคดี เสมือนว่าธนาคารออมสินเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/39 วรรค2 วรรค 5 และวรรค 6 ต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า สาเหตุที่กรมบังคับคดีออกหนังสือทวงหนี้ไปยังธนาคารออมสินครั้งนี้เนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 16พ.ย.2563 ผู้รับมอบอำนาจผู้ทำแผนฟื้นฟูของบริษัทการบินไทย ได้ยื่นคำร้อง ต่อเจ้าหนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่า ลูกหนี้มีสิทธเรียกร้องให้ธนาคารออมสิน รับผิดชำระเงินหรือส่งมอบเงินที่ธนาคารได้ใช้สิทธิหักกลบลบหนี้จากบัญชีเงินฝาก เงินกองทุนบำเหน็จพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน)

รายงานข่าวแจ้งต่อว่า สำหรับเอกสารฉบับที่ 2 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ส่งหนังสือถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2563 ขอให้ธนาคารกรุงไทยดำเนินการชำระหนี้คืนบริษัทการบินไทยเช่นเดียวกันกับกรณีของธนาคารออกสินด้วย เนื่องจากธนาคารกรุงไทยได้ใช้สิทธิหักกลบลบหนี้จากบัญชีเงินฝาก เงินกองทุนบำเหน็จพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) เป็นเงินจำนวนกว่า 55 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ7.5 ต่อปี จากเงินต้นดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 29ต.ค. 2563 จนกว่าจะชำระเสร็จ

 

หนังสือกรมบังคับคดี

 

 

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ บินไทยเฮ กรมบังคับคดี สั่ง"กรุงไทย-ออมสิน"คืนเงินบำเหน็จพนักงานกว่า 2 พันล้าน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง