ข่าวดี! นกแอร์ การันตีการเดินทาง ให้บินฟรีถ้าถูกยกเลิกไฟลต์ -ดีเลย์ เกิน1 ชม. รับเครดิตเงินคืนเท่าราคาตั๋ว อุ้มผู้โดยสารช่วงโควิด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

รายงานข่าวจากสายการบินนกแอร์แจ้งว่า ขณะนี้สายการบินได้ออกเงื่อนไขพิเศษให้แก่ผู้โดยสารที่ทำการสำรองที่นั่งและเดินทางตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ซึ่งมีช่วงเวลาเดินทาง 15 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 เพื่อให้ผู้โดยสารเกิดความมั่นใจได้ว่าเดินทางกับเราถึงจุดหมายปลายาทางได้ตามกำหนดเวลา ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยสายการบินจะทำการการันตีการเดินทางให้กับผู้โดยสาร โดยจะให้บินฟรี พร้อมมีเครดิตเงินคืนให้แก่ผู้โดยสาร ในกรณีต่อไปนี้ดังนี้

1.กรณีผู้โดยสารถึงปลายทางล่าช้ากว่ากำหนดมากกว่า 1 ชั่วโมง จะได้รับสิทธิ์ในการเก็บเครดิตวงเงินสำหรับใช้สำรองที่นั่งสายการบินนกแอร์ในครั้งถัดไป ตามมูลค่าที่ชำระค่าบัตรโดยสารในหมายเลขการจองเดิมของเที่ยวบินล่าช้า

2.กรณีผู้โดยสารถูกยกเลิกเที่ยวบิน จะได้รับสิทธิ์ บินฟรี ในเที่ยวบินทดแทนตามเส้นทางที่สายการบินกำหนดและให้บริการโดยสายการบินนกแอร์เท่านั้น โดยหากเที่ยวบินทดแทนถึงปลายทางล่าช้ากว่ากำหนดมากกว่า 1 ชั่วโมงของเที่ยวบินเดิม จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มในการเก็บเครดิตวงเงินสำหรับใช้สำรองเที่ยวบินสายการบินนกแอร์ในครั้งถัดไป ตามมูลค่าที่ชำระค่าบัตรโดยสารในหมายเลขการจองเดิมของเที่ยวบินที่ถูกยกเลิก เมื่อผู้โดยสารทำการเช็คอิน และเดินทางในเที่ยวบินทดแทนแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ การใช้เครดิตวงเงินสำรองที่นั่งในเที่ยวบินใหม่ ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันเดินทาง โดยสามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น และการใช้เครดิตวงเงินสำรองที่นั่งในเที่ยวบินใหม่ สามารถใช้ได้กับทุกเส้นทางบินภายในประเทศ (ยกเว้นเส้นทางต่อรถ/ต่อเรือ)

สำหรับผู้โดยสารสามารถทำการสำรองที่นั่งโดยใช้เครดิตวงเงินผ่านช่องทาง Call Center 1318 และเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบินเท่านั้น โดยแจ้งหมายเลขการจองของเที่ยวบินที่ยกเลิก เพื่อยืนยันและรับสิทธิ์ ซึ่งการสำรองที่นั่งครั้งนี้ ผู้โดยสารไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสำรองที่นั่งในเที่ยวบินใหม่ ยกเว้นหากเที่ยวบินนั้นๆ มีมูลค่ามากกว่าเครดิตวงเงินที่เก็บไว้ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างเพิ่มเติม

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์เดินทางในเที่ยวบินทดแทน จะได้สิทธิ์ชดเชยตามเงื่อนไขปกติในการยกเลิกเที่ยวบินเท่านั้น กรณีเที่ยวบินใหม่ที่สำรองที่นั่งโดยใช้เครดิตวงเงินได้รับผลกระทบเที่ยวบินยกเลิก ผู้โดยสารจะได้สิทธิ์ชดเชยตามเงื่อนไขปกติในการยกเลิกเที่ยวบินเท่านั้น ไม่สามารถรับสิทธิ์ซ้ำได้อีก และไม่สามารถรับสิทธิ์ในการขอคืนเงิน (Refund) ใด ๆ ทั้งสิ้นส่วนกรณีผลกระทบเที่ยวบินยกเลิกที่เกิดจากนโยบายของภาครัฐ ผู้โดยสารจะได้สิทธิ์ชดเชยตามเงื่อนไขปกติในการยกเลิกเที่ยวบินเท่านั้น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน