รัฐบาล อัดฉีดงบลงทุน ปี 65 วงเงิน 2.2 หมื่นล้านบาท ปั้นอีสานเป็นฮับเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

20 ม.ค. 2564 - 16:09 น.

คมนาคม เผยอนุกรรมการบูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมติอนุมัติ งบลงทุน ปี 65 วงเงิน 2.2 หมื่นล้าน ลุยปั้น อีสาน เป็นฮับเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงผลการประชุม คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ( อีสาน ) วันนี้ (20 ม.ค.) โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ ZOOM Meeting ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 จำนวน 155 โครงการ งบประมาณ 22,288.40 ล้านบาท

อาทิ โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงรองรับเมืองศูนย์กลางการค้า การบริการสุขภาพ และการศึกษา งานขยายลานจอดเครื่องบินท่าอากาศยานขอนแก่น และงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานเลย เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่มิติใหม่เป็น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ ฮับเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่าสำหรับโครงการดังกล่าวได้มีการแบ่ง งบลงทุน อีสาน ตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 1. การบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 9,339. 40 ล้านบาท 2. การแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จำนวน 14 โครงการ วงเงิน 876.93 ล้านบาท

3.การสร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 82 โครงการ วงเงิน 4,376.89 ล้านบาท 4. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ จำนวน 29 โครงการ วงเงิน 5,192.43 ล้านบาท

5. การใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค จำนวน 25 โครงการ วงเงิน 2,187.65 ล้านบาท 6.การพัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ จำนวน 3 โครงการ วงเงิน 315.11 ล้านบาท


 

 

 

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ รัฐบาล อัดฉีดงบลงทุน ปี 65 วงเงิน 2.2 หมื่นล้านบาท ปั้นอีสานเป็นฮับเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง