บอร์ด ทอท. ต่อเวลามาตรการอุ้ม "สายการบิน-ร้านค้า" อีก 6 เดือน  ซับพิษโควิดระบาดรอบ 2 

20 ม.ค. 2564 - 19:12 น.

บอร์ด ทอท. มีมติขยายเวลามาตรการ อุ้มสายการบิน-ร้านค้า อีก 6 เดือน ซับพิษโควิดระบาดรอบ 2 เหตุ การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังรุนแรง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันนี้(20 ม.ค.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งว่า วันนี้(20 ม.ค.) ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 2/2564 มีมติ ให้การขยายระยะเวลาการเลื่อนการชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทน ค่า เช่าพื้นที่และค่าบริการต่าง ๆตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โรคติคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ณ 6 ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบดำเนินงาน

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังมีความรุนแรงและต่อเนื่องในหลายประเทศ รวมทั้งมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ส่งผลให้ผู้ประกอบการและสายการบินยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม ดังนี้

1.1 สำหรับงวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2563 ให้ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระออกไปอีก 6 เดือน รวมระยะเวลาการเลื่อนชำระเป็น 18 เดือน

1.2 สำหรับงวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2563 ให้ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระออกไปอีก 6 เดือน รวมระยะเวลาการเลื่อนชำระเป็น 12 เดือน


2.ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร ค่าบริการสนามบิน (Landing and Parking Charges) และค่าเครื่องอำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charges)เพิ่มเติม ดังนี้

2.1 สำหรับงวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2563 ให้ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระออกไปอีก 6 เดือน รวมระยะเวลาการเลื่อนชำระเป็น 18 เดือน

2.2 สำหรับงวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2563 ให้ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระออกไปอีก 6 เดือน รวมระยะเวลาการเลื่อนชำระเป็น 12 เดือน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและสายการบินที่ประสงค์จะขอรับสิทธิ์การขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระตามข้อ 1 และ 2 จะต้องทำหนังสือถึง ทอท. เพื่อร้องขอรับสิทธิ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ทอท. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินตามข้อ 1 และ 2 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ บอร์ด ทอท. ต่อเวลามาตรการอุ้ม "สายการบิน-ร้านค้า" อีก 6 เดือน  ซับพิษโควิดระบาดรอบ 2 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง