อาหารไทยปลอดโควิด! - 3 ภาคี ‘ส.อ.ท.-สาธารณสุข-อุตสาหกรรม’ ผุดมาตรฐาน IPHA สร้างความเชื่อมั่น

21 ม.ค. 2564 - 18:42 น.

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหาร 10,399 กิจการ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจตลอดทั้งโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มีมูลค่าประมาณ 5 ล้านล้านบาทต่อปี ถือเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ส.อ.ท. ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำแนวทางการรับรองตนเอง (Self-Declaration) ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ด้วยมาตรการร่วม 3 ภาคี ภายใต้แนวทางมาตรฐานของ GMP, HACCP และ ISO22000 เพื่อควบคุม ติดตาม และป้องกันการปนเปื้อนของโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค และป้องกันผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารโดยรวมของประเทศในวงกว้าง

โดยใช้มาตรการจัดการสุขอนามัย 3 ด้าน คือ การจัดการสุขอนามัยในสถานประกอบการ, กระบวนการผลิต และบุคลากร พร้อมเสริมมาตรการป้องกันการปนเปื้อนและแพร่กระจายของโควิด-19 ซึ่งจะเห็นเครื่องหมายรับรองตนเองว่าเป็นสถานประกอบการที่มีการดูแลบุคลากร กระบวนการผลิต และสถานที่ ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย “IPHA : Industrial and Production Hygiene Administration” สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น

ทั้งนี้ หากสถานประกอบการได้ดำเนินการตามขั้นตอนการรับรองของสถานประกอบการครบถ้วนแล้ว ส.อ.ท. จะออกเอกสารเพื่อแสดงว่า ส.อ.ท. กรมควบคุมโรค สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอและสถาบันอาหาร ได้ทวนสอบแล้วว่าสถานประกอบการมีการรับรองตนเองว่าเป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ติดตาม และป้องกันการปนเปื้อนของโควิด-19 อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินตนเอง IPHA โดยเอกสารรับรองตนเองจะมีอายุ 6 เดือน

ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และสถาบันอาหาร เข้าร่วมจัดทำหลักสูตรอบรมให้ความรู้แก่สถานประกอบการที่ต้องการเครื่องหมายรับรองตนเองว่าเป็นสถานประกอบการที่มีการดูแลบุคลากร กระบวนการผลิต และสถานที่ ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย “IPHA” แต่ยังไม่เคยได้รับ GMP HACCP และ ISO22000 มาก่อน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ขอให้มั่นใจว่าห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่นอกจากจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : ปี 2017 แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของประเทศในส่วนอื่นๆ และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่าสินค้าที่ผ่านการรับรองจากห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้น มีความปลอดภัย 100%

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ อาหารไทยปลอดโควิด! - 3 ภาคี ‘ส.อ.ท.-สาธารณสุข-อุตสาหกรรม’ ผุดมาตรฐาน IPHA สร้างความเชื่อมั่น
ข่าวที่เกี่ยวข้อง