ครม.สั่งลดภาษีที่ดิน ต่อเวลายื่นภาษีอีก 3 เดือน ลดค่าธรรมเนียมโอน-จำนอง

26 ม.ค. 2564 - 16:41 น.

ครม.เห็นชอบมาตรการภาษี ลดผลกระทบโควิด-19 เฉือนเนื้อ 4 หมื่นล้านบาท หั่นภาษีที่ดิน 90% ออกไปอีก 1 ปี พร้อมลดค่าธรรมเนียมการโอน-จดจำนอง ต่อเวลายื่นแบบเสียภาษีเงินได้อีก 3 เดือน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 26 ม.ค. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 26 ม.ค. เห็นชอบมาตรการด้านภาษีและค่าธรรมเนียม เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในปี 2564 จำนวน 3 เรื่อง คือ

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

1.มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (มาตรการลดภาษีที่ดินฯ) เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนและผู้ประกอบการที่เป็นผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากไม่สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ตามปกติ โดยให้ลดภาษีในอัตรา 90 % ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ.2564 และต้องตั้งงบชดเชยให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) คือ 3.5 หมื่นล้านบาทในปี 2565


2.มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย (มาตรการลดค่าธรรมเนียมฯ) เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยใหม่เป็นของตนเอง รวมถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเชื่อมโยงกับการจ้างงานและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์

โดยลดค่าธรรมเนียมการโอนจาก 2% ลงเหลือ 0.01% และลดค่าธรรมเนียมการจำนองจาก 1% ลงเหลือ 0.01% เฉพาะการโอนและจดจำนองในคราวเดียวกัน สำหรับที่อยู่อาศัยใหม่ ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ลงประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษาถึงวันที่ 31 ธ.ค.2564 โดยรัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 5.6 พันล้านบาท

3.การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม (การขยายเวลายื่นแบบฯ) เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้และผู้ประกอบการ โดยขยายเวลาการยื่นและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3 เดือน

จากเดิมภายในวันที่ 31 มี.ค.2564 เป็น 30 มิ.ย.2564 เฉพาะการยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต และขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และการนำส่งหรือชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับภาษีของ ม.ค.-พ.ค. 2564 ที่ต้องยื่นแบบ นำส่ง หรือชำระ ในช่วงเดือนก.พ..ย.2564 โดยขยายเวลาออกไปเป็นภายในวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ เฉพาะการยื่นแบบอินเตอร์เน็ต

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ครม.สั่งลดภาษีที่ดิน ต่อเวลายื่นภาษีอีก 3 เดือน ลดค่าธรรมเนียมโอน-จำนอง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง