ทอท. ระบุยอดผู้โดยสารปี 2563 ลดลงเหลือ 46.6 ล้านคน หรือลดลง 67.4% ส่วนจำนวนเที่ยวบินเหลือ 3.9 แสนเที่ยวบิน ลดลง 55%

รายงานข่าวจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยถึงปริมาณการจราจรทางอากาศ ประจำปี 2563 (ม.ค.-ธ.ค.63) ของท่าอากาศยาน 6 แห่งในสังกัด ได้แก่ สุวรรณภูมิ ,ดอนเมือง ,ภูเก็ต ,เชียงใหม่, หาดใหญ่ และแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ว่าปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องทำให้ปริมาณการเดินทางทางอากาศปรับตัวลดลงอย่างมาก โดยตลอดทั้งปี 2563 ทอท.มีปริมาณผู้โดยสาร รวมทั้งสิ้น 46.6 ล้านคน ปรับลดลง 67.4% หรือลดลง 96.4 ล้านคน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวนผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 143 ล้านคน

โดยแบ่งออกเป็น ผู้โดยสารในประเทศ 31.1 ล้านคน ลดลง 45.5% และต่างประเทศ 15.5 ล้านคน ลดลง 81.9% เมื่อพิจารณาจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการแยกตามสนามบินพบว่า สนามบินสุวรรณภูมิมีจำนวนผู้โดยสารสูงสุด 16.7ล้านคน ลดลง 74.5% รองลงมาได้แก่ ดอนเมือง 15.7 ล้านคน ลดลง 61.8% ภูเก็ต 5.4 ล้านคน ลดลง 70.0 % เชียงใหม่ 4.8ล้านคน ลดลง 57.2 %หาดใหญ่ 2.3 ล้านคน ลดลง 39.2 %และเชียงราย 1.5ล้านคน ลดลง 48.3%

รายงานข่าวแจ้งถึงปริมาณเที่ยวบินในปี 2563 ว่ามีจำนวนรวมทั้งสิ้น 3.9 แสนเที่ยวบิน ปรับลดลง 55.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน แบ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศ 2.6 แสน เที่ยวบิน ปรับลดลง 33.4% และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 1.3 แสนเที่ยวบิน ปรับลดลง 73.5%

โดยสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินสูงสุดได้แก่ สุวรรณภูมิ 1.5แสนเที่ยวบิน ลดลง 59.8 % รองลงมาคือ ดอนเมือง 1.3 แสนเที่ยวบิน ลดลง 51.1 % ,ภูเก็ต 3.8 หมื่นเที่ยวบิน ลดลง 66.4 % ,เชียงใหม่ 3.9 หมื่นเที่ยวบิน ลดลง 50.4 % ,หาดใหญ่ 1.8 หมื่นเที่ยวบิน ลดลง 27.4% และ เชียงราย 1.2 หมื่นเที่ยวบิน ลดลง 39.8%

รายงานข่าวแจ้งถึงปริมาณผู้โดยสาร เฉพาะสายการบินต้นทุนต่ำ(โลว์คอสต์)ประจำปี 2563 ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 29.6 ล้านคน ปรับลดลง 59.2% เมื่อเทียบกับปี 2562 แบ่งออกเป็นผู้โดยสารในประเทศ 24.7 ล้านคน ลดลง 39.36% และผู้โดยสารระหว่างประเทศ 4.9 ล้านคน ลดลง 84.65%

สำหรับท่าอากาศยานที่มีปริมาณผู้โดยสารโลวคอสต์สูงสุดได้แก่ ดอนเมือง 15.7 ล้านคน ลดลง 61.64% สุวรรณภูมิ 4 ล้านคน ลดลง 57.26% เชียงใหม่ 3.8 ล้านคน ลดลง 50.57% เป็นต้น

ส่วนปริมาณเที่ยวบินโลว์คอสต์ทั้งปี 2563 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 2.3 แสนเที่ยวบิน ลดลง 49.86% เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยแบ่งเป็น ดอนเมือง 1.2 แสนเที่ยวบิน ลดลง 51.44% สุวรรณภูมิ 3หมื่นเที่ยวบิน ลดลง 47.35% เชียงใหม่ 3หมื่นเที่ยวบิน ลดลง 41.89% เป็นต้น

 

 

 

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน