คมนาคม มึน 9 เดือน เบิกจ่ายลงทุนแค่ 54% ‘ศักดิ์สยาม’ บี้หน่วยงานเร่งรัดให้ได้ตามเป้า

8 ก.ค. 2564 - 21:22 น.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ก.ค.ที่ผ่านมา ได้ประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom เพื่อติดตามการเบิกจ่ายเงินให้ได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล เพื่อช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

โดยกระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2564 สำหรับ 8 ส่วนราชการ 5 รัฐวิสาหกิจ จำนวน 227,894 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายเงิน 1 ต.ค. 2563-30 มิ.ย. 2564 จำนวน 161,802 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิ.ย. มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 84,962 ล้านบาท คิดเป็น 56.32% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ทั้งนี้ ในส่วนของงบรายจ่ายลงทุน จำนวน 188,214 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายเงิน 1 ต.ค. 2563- 30 มิ.ย. 2564 จำนวน 133,486 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 102,603 ล้านบาท คิดเป็น 54.51% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร


นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า สำหรับการลงนามในสัญญารายจ่ายลงทุน กระทรวงคมนาคมมีรายการที่จะต้องลงนามในสัญญา จำนวน 9,854 รายการ วงเงินรวม 98,439 ล้านบาท โดยเป็นรายการรายจ่ายลงทุนปีเดียว รายการลงทุนผูกพันรายการใหม่ และรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564 ได้ลงนามในสัญญาแล้ว 9,732 รายการ วงเงิน 85,476 ล้านบาท คิดเป็น 86.83% ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร และส่วนที่เหลือจะทยอยการลงนามในสัญญาให้ครบทุกรายการ ซึ่งจะส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของกระทรวงคมนาคมในแต่ละเดือนเพิ่มสูงขึ้น

ส่วนงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ปี 2564 จำนวน 10 รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 102,919 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน 1 ต.ค. 2563-30 มิ.ย. 2564 จำนวน 61,145 ล้านบาท ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2564 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 55,257 ล้านบาท 53.69% ของวงเงินงบประมาณทั้งปี โดยรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

“ได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ เร่งรัดการการเบิก พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายโดยเร็ว โดยเฉพาะงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ให้เร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดด้วย”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ คมนาคม มึน 9 เดือน เบิกจ่ายลงทุนแค่ 54% ‘ศักดิ์สยาม’ บี้หน่วยงานเร่งรัดให้ได้ตามเป้า
ข่าวที่เกี่ยวข้อง